Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 28 Απριλίου, το Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:
Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ILO) και ο ΠΟΥ καθιέρωσαν την 28η Απριλίου ως την «Παγκόσμια Ημέρα για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία».
600
Η 28η Απριλίου έχει επίσης ορισθεί ως Διεθνής Ημέρα Μνήμης για τους νεκρούς και τραυματίες εργαζόμενους, ώστε να τιμάται η μνήμη των θυμάτων των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.
Ο ΔΟΕ (ILO) ιδρύθηκε το 1919 και ο ρόλος του ήταν να προωθεί το δικαίωμα στην εργασία και τα εργασιακά δικαιώματα. Επίσης στα καθήκοντά του εντάχθηκαν η ενθάρρυνση για αξιοπρεπή εργασία και η προαγωγή της κοινωνικής προστασίας και του διαλόγου. Η προστασία των εργαζόμενων από τις ασθένειες και τους τραυματισμούς ήταν οι θεμελιώδεις αρχές του 1919.
Το 1944 οι βασικές αρχές επαναπροσδιορίστηκαν και αργότερα το 2008 με τη Διακήρυξη της Σεούλ αναγνωρίστηκε το δικαίωμα της Ασφάλειας και της Υγιεινής στην Εργασία ως «θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα» και όχι απλά ως δικαίωμα στο χώρο εργασίας.
Το θέμα για το 2015 είναι: «Συμμετοχή στην οικοδόμηση μιας κουλτούρας πρόληψης».
Η επέτειος αυτή αποτελεί μία ευκαιρία για να τονιστεί η σημασία της επαγρύπνησης στην αντιμετώπιση των αναδυόμενων κινδύνων στους επαγγελματικούς χώρους.
Στόχος είναι η προαγωγή της πρόληψης των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η συμμετοχή στην ανάπτυξη της κουλτούρας για την πρόληψη είναι τριμερής δηλαδή βασίζεται στην συνεργασία κράτους, εργοδοτών και εργαζόμενων.
Η συνεργασία αυτή έχει στόχο την εξασφάλιση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, με τη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο θα ορίζονται οι υπευθυνότητες, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των συμμετεχόντων.
Ως κουλτούρα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας σε επίπεδο κράτους θεωρείται εκείνη, κατά την οποία το δικαίωμα σε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον είναι σεβαστό σε όλα τα επίπεδα, μέσω ενός συστήματος καθορισμένων δικαιωμάτων, ευθυνών και τα καθηκόντων και στο οποίο η υψηλότερη προτεραιότητα δίνεται στην αρχή της πρόληψης.
Αυτό επιτυγχάνεται με την εθνική νομοθεσία σε επίπεδο χώρας και σε επίπεδο κοινότητας με αρωγό την περιφερειακή διοίκηση.
Στη χώρα μας θεσπίστηκε νομοθετικά η ιατρική της εργασίας και η παρουσία του ειδικού ιατρού στους χώρους εργασίας που αποτελεί υποχρέωση των εργοδοτών αλλά και τα ατομικά μέτρα προστασίας ως υποχρέωσης αυτού του ιδίου του εργαζόμενου.
Επίσης δραστηριοποιείται το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛΙΝΥΑΕ), που κατά τις ευρωπαϊκές οδηγίες προωθεί νομικές διατάξεις, ώστε να λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων στους χώρους εργασίας από τους επαγγελματικούς κινδύνους.
Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από τις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού Ελέγχου εφαρμόζεται η Υγειονομική Νομοθεσία που αποτελεί βασική προϋπόθεση για το υγιεινό και ασφαλές περιβάλλον στην εργασία.