Ο Δήμος της Καλαμάτας στη προσπάθεια διεκδίκησης για τη πόλη του τίτλου της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Πολιτισμού για το έτος 2021 άνοιξε λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα (με αριθμό 220/54035021) για δωρεές και χορηγίες υποστήριξης.
kalamata-european-capital
Προηγήθηκε η έγκριση από το Δήμο της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου «ΦΑΡΙΣ» και του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας «Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή», για τη συμμετοχή στη διαδικασία «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης / 2021» με σκοπό τη διεκδίκηση για την πόλη της Καλαμάτας του τίτλου της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Πολιτισμού για το έτος 2021,

Η εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τα πλεονεκτήματα της επιτυχούς διεκδίκησης έχει ως εξής:

Η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης είναι μια πόλη που ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για περίοδο ενός έτους στη διάρκεια του οποίου δίνεται στην πόλη η ευκαιρία, να προβάλει την πολιτιστική της ταυτότητα.

Αρκετές Ευρωπαϊκές πόλεις που έχουν ονομαστεί «Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης» έχουν χρησιμοποιήσει το «χρίσμα» αυτό ως βάση για να μεταμορφώσουν ολοκληρωτικά την πολιτιστική τους βάση και κατ’ επέκταση την εικόνα τους στο διεθνή χώρο.

Η επιλογή μιας Ευρωπαϊκής πόλης ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας γίνεται στη βάση κριτηρίων που έχουν θεσπιστεί και αφορούν, στην ικανότητα της πόλης να σχεδιάσει και να οργανώσει ένα σημαντικό και πρωτότυπο πολιτιστικό πρόγραμμα, στην πρωτοτυπία του κεντρικού θέματος, γύρω από το οποίο θα «χτιστεί» το προφίλ της Υποψηφιότητας, στην κοινωνική αποδοχή που θα έχει η Υποψηφιότητα, στη συμμετοχή φορέων της πόλης καθώς και στις «γέφυρες» που θα δημιουργεί με την υπόλοιπη Ευρώπη και τους λαούς της.

Η Καλαμάτα ως πόλη με πλούσια ιστορική διαδρομή, έντονη πολιτιστική δραστηριότητα, εκδηλώσεις διεθνούς επιπέδου, υποδομές, αλλά και προσβασιμότητα που την καθιστά το κέντρο μιας ευρύτερης περιοχής, έχει όλες τις προϋποθέσεις για την υποβολή μιας καινοτόμου, τεκμηριωμένης, και ρεαλιστικής υποψηφιότητας για Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021.

Για την πόλη, συμμετέχοντας και μόνο στη διαδικασία αυτή αποκομίζονται πολλαπλά οφέλη, όπως :

-Η ενεργοποίηση και συστράτευση όλων των φορέων της πόλης για ένα κοινό σκοπό.

-Η προβολή της πόλης για δύο χρόνια, αφού μέσα απο τις ενέργειες υποστήριξης και διάδοσης της υποψηφιότητας, «μπαίνει στο κάδρο» και γίνεται «πρωταγωνίστρια σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο».

-Η εκπόνηση ενός μεγάλης κλίμακας πολιτιστικού προγράμματος, το οποίο μαζί με την τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί, μπορεί να αξιοποιηθεί ως παρακαταθήκη για πολλά χρόνια μετά.

Για την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας, συστήνεται το “ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ” που αποτελεί μια διοικητική δομή, με οργανόγραμμα και αρμοδιότητες, η οποία θα ενταχθεί στη δομή της ΦΑΡΙΣ.

Η δημιουργία του Φακέλου Υποψηφιότητας απαιτεί ενέργειες, τόσο σε επίπεδο πολιτικών αποφάσεων όσο και σε επίπεδο ανοιχτής διαβούλευσης και τεχνικών μελετών, οι οποίες χωρίζονται στις κατηγορίες :

-Δημιουργία των προ-απαιτούμενων πολιτικών, δομών και στρατηγικών για την διεκδίκηση του Τίτλου.

-Προετοιμασία και εκτέλεση των προ-απαιτούμενων δράσεων και διαδικασιών για την διεκδίκηση του Τίτλου.

-Σύνταξη του περιεχομένου του Φακέλου Υποψηφιότητας.

-Δημιουργία του φυσικού Φακέλου, επιλογή και εκπαίδευση της Ομάδας Παρουσίασης.

Ο Δήμος Καλαμάτας, η Κοινωφελής Επιχείρηση ΦΑΡΙΣ και το Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, θα υποστηρίξουν τη λειτουργία του Γραφείου Υποψηφιότητας μέσω Προγραμματικής μεταξύ τους Σύμβασης, η οποία έχει ως αντικείμενο:

– Να οργανωθεί και υποστηριχθεί η λειτουργία του Γραφείου Υποψηφιότητας.

– Να οργανωθεί η δημόσια διαβούλευση για τη διαμόρφωση του Πολιτιστικού Προγράμματος

– Να παραχωρηθεί η αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή.

– Να χρηματοδοτηθούν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες.

– Να διατεθεί το απαραίτητο προσωπικό

Ο προϋπολογισμός του έργου, ανέρχεται σε 250.000 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί στο μεγαλύτερο μέρος του από εξασφαλισμένες έως σήμερα χορηγίες – δωρεές, μέσω του δημοτικού Προϋπολογισμού και στο υπόλοιπο από χρηματοδοτήσεις άλλων φορέων και από δημοτικούς πόρους.