Στοχεύοντας στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών και πληροφοριακών συστημάτων, με στόχο την βελτίωση της εξυπηρέτησης των παραγωγικών και επιχειρηματικών συντελεστών της αγροτικής οικονομίας και την ευρεία εφαρμογή του μοντέλου της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον αγροτικό χώρο του ΥΠΑΠΕ (πρώην ΥΠΑΑΤ) και των εποπτευόμενων Οργανισμών και Φορέων, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε συνεργασία με το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και άλλους φορείς υπέβαλε το 2010 στο Επιχειρησιακό Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» μια σπονδυλωτή πρόταση από την οποία εγκρίθηκαν προς υλοποίηση 10 έργα συνολικού προϋπολογισμού 12.676.000€. Ο τίτλος της πράξης αυτής είναι : Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-ΥπΑΑΤ) (Κωδικός ΟΠΣ 302037).
Τα 9 από τα 10 αυτά έργα προκηρύχθηκαν με ανοιχτούς διεθνείς διαγωνισμούς και ανατέθηκαν σε 10 συνολικά μεγάλες ελληνικές εταιρίες. Το 10ο έργο αφορά στην υποστήριξη των υπολοίπων 9 έργων από στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΥΠΑΠΕΝ.
opekepe
Όλα τα παραπάνω έργα βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης ή έχουν ήδη ολοκληρωθεί και ως εκ τούτου οι ωφελούμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω των έργων καθώς και για τις βελτιώσεις που οι υπηρεσίες αυτές επιφέρουν τόσο στο επιχειρησιακό και επιχειρηματικό κλίμα όσο και στη ζωή τους.
Ειδικότερα, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προσκαλεί στην Ημερίδα που διοργανώνει τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015 από τις 09:00 έως τις 16:30 στο πλαίσιο των δράσεων ΔΙΑΧΥΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ της πράξης «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Υπηρεσίες (e-ΥΠΑΑΤ)» όλους τους ωφελούμενους της Πράξης ήτοι: α) τους παραγωγικούς συντελεστές του αγροτικού τομέα (αγρότες, ενώσεις, οργανώσεις, ομάδες παραγωγών, εταιρίες, επαγγελματίες, επιστήμονες καθώς και επαγγελματικούς και επιστημονικούς συλλογικούς φορείς), β) τους φορείς της κυβέρνησης (ΥΠΑΠΕΝ Αγροτική Ανάπτυξη, Φορείς και Οργανισμοί του Αγροτικού Τομέα και τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Τοπικής και Περιφερειακής Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης) και γ) τα Επιστημονικά και Ερευνητικά ιδρύματα του Αγροτικού Τομέα (Πανεπιστήμια, Ιδρύματα Ερευνών).
Η ημερίδα θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις της εταιρίας Intrasoft International (19ο χλμ Λ. Μαρκοπούλου, Παιανία) η οποία είναι ένας εκ των αναδόχων των έργων. Λεπτομερείς οδηγίες πρόσβασης στο χώρο της ημερίδας παρέχονται στη ιστοσελίδα http://www.intrasoft-intl.com/about-us/contact-us/findus#greece . Επίσης Διατίθεται Λεωφορείο Μεταφοράς μεταξύ Σταθμού Μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας και χώρου πραγματοποίησης της Ημερίδας (9:00’ & 16:30’)