Κατά την συζήτηση της ψήφισης ”’Εγκριση Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών 2016 χρηματοδοτούμενων από ΚΑΠ ευθύνης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” στην συνεδρίαση της 31/3/2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου η παράταξη “Περιφέρεια Πρωταθλήτρια” του Γιάννη Ιωαννίδη δεν έδωσε ψήφο έγκρισης για τα προτεινόμενα έργα στην ΠΚΜ γιατί διαπίστωσε ότι υπάρχει έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού, συντονισμού και προχειρότητα με αγορητή τον κο Ιωάννη  Ανδρίτσο,  ο οποίος τοποθετήθηκε ως εξής :  
”Κύριε Πρόεδρε, 
ioannidis-parousiasi
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Επί του θέματος της κατάρτισης προγράμματος ποσοστού πιστώσεων επενδυτικών δαπανών έτους 2016 ευθύνης ΠΚΜ και όπως συνηθίζεται να λέγεται το 20% του Περιφερειάρχη, θα πρέπει να επισημάνουμε τα εξής:
Πριν εισέλθουμε επί της ουσίας της εισήγησης θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε τους λόγους που διαφωνήσαμε και σε προηγούμενη συνεδρίαση αναφορικά με τον Πίνακα Κατάρτισης Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) ιδίων πόρων και ΠΔΕ έτους 2016, τον Αναπτυξιακό Προγραμματισμό και το Σχεδιασμό της Περιφερειακής Πολιτικής. Αποδείχθηκε στη συνεδρίαση εκείνη ότι μόνον κατ’ ευφημισμό αποκαλούνται έτσι. Και τούτο διότι από τον πίνακα αυτό αποκαλύπτεται πλήθος έργων που έχουν ενταχθεί σε πολύ παλαιότερα έτη και συνεχίζονται να εντάσσονται και στο 2016, ενώ ακόμα βρίσκονται στο σχεδιασμό και δεν έχει υλοποιηθεί κανένα στάδιό τους. Προτείνονται έργα, δεν υλοποιούνται εντός του έτους ένταξής τους και την επόμενη χρονιά προτείνονται ξανά. Αποτυπώνετε στα χαρτιά τα ίδια και τα ίδια έργα διαρκώς, με σκοπό να ασκείτε πολιτική και να παραπλανείτε τους φορείς επιδεικνύοντάς τα, ενώ στο τέλος είτε προβάλλετε ήδη ολοκληρωμένα έργα είτε δεν υλοποιείτε κανένα από αυτά. Εντάσσετε έργα μόνο για το θεαθήναι. Αποδείξατε ότι η στάση σας και οι ανοργάνωτες, σπασμωδικές και αποσπασματικές κινήσεις σας είναι μόνον ασκήσεις επί χάρτου και δεν έχετε να επιδείξετε κανένα αποτέλεσμα για την ωφέλεια των πολιτών.
Προς επαλήθευση όλων των παραπάνω παρατηρήσεών μας έρχεστε σήμερα για να αναλύσετε πώς θα αξιοποιήσετε και τους συγκεκριμένους πόρους με τις ίδιες ασάφειες και ελλείψεις.
Συγκεκριμένα επί του προγράμματος, καταρχήν ζητούμε να μας δώσετε σαφείς εξηγήσεις για το ποσό των 171.621,90 € που προέρχεται από αδιάθετα υπόλοιπα ΚΑΠ του 2015. Γιατί υπάρχει αδιάθετο ποσό; Δεν προβλέπονταν συγκεκριμένα έργα που θα έπρεπε να απορροφήσουν το ποσό αυτό; Αν προβλέπονταν, γιατί δεν υλοποιήθηκαν;
Το ποσό των 1.500.000,00 € που αποτελεί πρόβλεψη εσόδων ΚΑΠ 2016 γνωρίζουμε ότι προέρχεται από το ημερήσιο δικαίωμα που κατέβαλαν οι πωλητές λαϊκών αγορών. Ζητούμε να μας απαντήσετε πού πρέπει να χρησιμοποιούνται οι εισφορές που προέρχονται από τις λαϊκές αγορές και αν επιτρέπει ο νόμος να χρησιμοποιηθεί το ποσό αυτό για άλλες δράσεις.
Στη δράση που αφορά την τουριστική προβολή της ΠΚΜ έχετε προβλέψει το ποσό των 628.355,00 €. Επαναφέρουμε στο σημείο αυτό το ερώτημα που σας υποβάλαμε και στην προηγούμενη συνεδρίαση.
Γιατί προβλέπετε την ίδια δράση σε περισσότερους προϋπολογισμούς και με διαφορετικούς πόρους; Μπορείτε να μας απαντήσετε πόσα χρήματα δαπανώνται συνολικά από την ΠΚΜ για τον Τουρισμό αφού συμπεριλάβετε και τις επιχορηγήσεις του ΠΤΑ και της ΠΕ Χαλκιδικής προς τον Τουριστικό Οργανισμό Χαλκιδικής;
Στα πλαίσια της ίδιας δράσης έχετε προβλέψει πίστωση ποσού 50.050,00 € για το 2016 για έξοδα μετακίνησης υπηρεσιακών παραγόντων. Ποιοι είναι αυτοί οι υπηρεσιακοί παράγοντες και γιατί ανέρχεται σε τέτοιο ύψος η πίστωση αυτή; Έχετε προβλέψει πίστωση ποσού 21.840,00 € για το 2016 για φιλοξενία ξένων δημοσιογράφων και επαγγελματιών του τουρισμού. Μόλις προς ολίγων ημερών εγκρίθηκε δαπάνη για τη φιλοξενία Γερμανών δημοσιογράφων. Γιατί και πάλι δεν εκπονείτε μία ενιαία δράση και μία συνολική δαπάνη για τη συγκεκριμένη δράση; Δεν μπορείτε να τις προβλέψετε εκ των προτέρων; Δεν τις γνωρίζετε; Ποιοι είναι οι δημοσιογράφοι που θα φιλοξενηθούν; Στον ΑΞΟΝΑ Ζ’ προβλέπετε «Κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας σε φωτογραφικό υλικό και την τεχνική υποστήριξη σε θέματα επιλογής και διαχείρισης». Εξηγήστε μας τι εννοείτε με τις έννοιες επιλογή και διαχείριση που απαιτούν πίστωση ύψους 44.900,00 €.
Στη συνέχεια προβλέπετε έργα βελτίωσης και υποδομών λαϊκών αγορών με πίστωση 360.000,00 €. Τα έργα αυτά προβλέπονται για όλη την ΠΚΜ ή για συγκεκριμένες μόνο ΠΕ; Υπάρχει δυνατότητα οι ΠΕ να προβλέψουν και οι ίδιες τους τέτοιου είδους έργα και αν το έχουν προβλέψει ήδη από πού θα προέλθει η χρηματοδότησή τους; Σε τι συνίστανται τα έργα που προγραμματίζετε να γίνουν; Ποια θα είναι η ωφέλεια τόσο των επαγγελματιών των λαϊκών αγορών όσο και του καταναλωτικού κοινού από την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης δαπάνης;
Στην επόμενη δράση που αναφέρετε σχετικά με την προώθηση των αγροτικών προϊόντων σας καλούμε να μας απαντήσετε για ποιο λόγο δεν υλοποιήθηκαν εντός του 2015 οι προβλέψεις εκείνου του προϋπολογισμού.
Έχουμε διανύσει ήδη το πρώτο τρίμηνο του 2016. Επαρκεί ο χρόνος για την υλοποίηση των δράσεων που έχετε προβλέψει μέχρι το τέλος του έτους; Σας καλούμε να μας παρουσιάσετε τόσο τις ενέργειες στις οποίες θα έχει προβεί η Περιφέρεια για τους συγκεκριμένους σκοπούς μέχρι το τέλος του έτους όσο και το αποτέλεσμα, το αντίκρισμα που θα έχουν οι ενέργειες αυτές στους πολίτες και στην κοινωνία.
Προβλέπετε μία δράση με την ονομασία «Έκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας – Ενεργητικές πολιτικές κοινωνικής στήριξης στην ΠΚΜ». Τι αφορά αυτή η αόριστη και ασαφής δράση; Για ποιο λόγο είναι διατυπωμένη με αυτόν τον τρόπο;
Διαπιστώνουμε στον πίνακα που καταρτίσατε ότι με τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τα προηγούμενα έτη από τις εισφορές των λαϊκών αγορών τί δράσεις θα κάνετε ? Σας ρωτούμε αν οι ΠΕ θα κάνουν και αυτές κάτι. Τέλος, όλα αυτά τα έργα που προβλέπετε, τι αντίκτυπο θα έχουν στην υπηρεσία του πολίτη, σε έργα υποδομών και στην βελτίωση της καθημερινότητάς του;

Αναφορικά με τους πόρους που προέρχονται από το ΠΔΕ διαπιστώνουμε δυστυχώς την ίδια κατάσταση με αυτή των ΚΑΠ. Και πάλι έλλειψη σχεδιασμού, έλλειψη στρατηγικής, έλλειψη συντονισμού. Επαλήθευση αυτών είναι ότι και σε αυτή την περίπτωση τα αδιάθετα υπόλοιπα προέρχονται από προηγούμενα έτη. Απαντήστε επιτέλους στους πολίτες για ποιο λόγο σύρονται οι πιστώσεις και τα έργα από έτος σε έτος και δεν υλοποιούνται στο χρόνο που προγραμματίζονται ώστε να επωφεληθεί η κοινωνία που πληρώνει για αυτά.
Παρατηρούμε ότι προβλέπετε πίστωση για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας ΠΚΜ. Εδώ να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά την πάγια τακτική που ακολουθείτε να βαφτίζετε τακτικές ανάγκες έκτακτες εκμεταλλευόμενοι τη διάταξη του άρθρου 159 Ν. 3852/2010. Επαναλαμβάνουμε για πολλοστή φορά: Δεν μπορείτε να προβλέψετε τις έκτακτες ανάγκες της ΠΚΜ; Δεν γνωρίζετε ποιες είναι οι συνήθεις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή; Μπορείτε να μας απαριθμήσετε τις δαπάνες που έχετε πραγματοποιήσει με την αιτιολογία των εκτάκτων αναγκών; Αν το κάνετε θα δείτε ότι ελάχιστες από αυτές είναι πραγματικά έκτακτες.
Στον προγραμματισμό σας υπάρχει πρόβλεψη για μελέτες προετοιμασίας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (Νέο ΕΣΠΑ) με έτος ένταξης το 2013. Βρισκόμαστε ήδη στο 2016. Για ποιο λόγο χάθηκε πολύτιμος χρόνος και δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι μελέτες; Γιατί δεν έχει απορροφηθεί κανένα ποσό μέχρι την 31-12-2015. Δεν γνωρίζετε ότι απαιτείται ψηφιοποίηση για τη Διεύθυνση Μεταφορών; Δε γνωρίζετε ότι απαιτείται ψηφιοποίηση του αρχείου χωροταξικού σχεδιασμού; Αυτά δεν αποτελούν προτάσεις-σκέψεις της ΠΚΜ που θα μπορούσαν να ετοιμαστούν με μελέτες και να ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο και να έχουν ήδη γίνει έως το τέλος του 2015.
Προβλέπετε την επαναλειτουργία των πέντε δημοσίων ΚΤΕΟ σε ένα έργο που έχει ενταχθεί και αυτό ήδη από το 2013. Γιατί δεν υλοποιήθηκε ούτε αυτό; Γιατί δεν απορροφήθηκε κανένα ποσό; Ποιος είναι ο λόγος της καθυστέρησης; Τον επόμενο χρόνο σκοπεύετε να εντάξετε πάλι το ίδιο έργο προκειμένου να δείξετε ότι κάτι παράγετε;
Δυστυχώς για άλλη μια φορά αποδεικνύετε την προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζετε την εντολή που σας έδωσαν οι πολίτες. Έχετε έτοιμα χρήματα, έχετε ενταγμένα σε προϋπολογισμούς έργα και δεν έχετε κάνει τίποτα. Ποιος είναι ο λόγος;
Η ερώτηση είναι ρητορική. Ο λόγος είναι ότι δεν έχετε καταστρώσει κανένα απολύτως σχέδιο για να προσφέρετε την υπηρεσία που οφείλετε στους πολίτες. Αντιθέτως πραγματοποιείτε αλχημείες προκειμένου να εμφανίζετε προγραμματισμούς και έργα που διαρκώς επαναλαμβάνονται χωρίς όμως να πραγματοποιούνται. Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για τα σχέδια σας στο χαρτί, αλλά στο πώς θα δει να βελτιώνεται η ζωή του. Αυτό του υποσχεθήκατε και αυτό οφείλετε να του παρέχετε.”