Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 04/04/2016, η 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, υπό την Προεδρία του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπου Κασίμη και με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Περιφερειών, Υπουργείων, Υπηρεσιών καθώς και Φορέων που εμπλέκονται στην εφαρμογή του νέου Προγράμματος.
05-04-2016 IMG_1083
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελος Αποστόλου, ο οποίος και απεύθυνε χαιρετισμό.
Στην ομιλία του ο Υπουργός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στην ανάγκη να αποτελέσει το νέο ΠΑΑ, όπως αναμορφώθηκε και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την βασική αιχμή για την υλοποίηση μιας σειράς εφαρμόσιμων μέτρων που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων και παθογενειών της ελληνικής αγροτικής οικονομίας, αφού εντάσσεται σε ένα συνολικότερο εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για την αγροτική ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Επίσης, ο Υπουργός αναφέρθηκε στις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες και επιλογές του νέου Προγράμματος, προσδίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στους συντελεστές και τις προϋποθέσεις της επιτυχημένης εφαρμογής του.

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Κασίμης στην ομιλία του επισήμανε την ανάγκη η εταιρική σχέση που εξασφαλίστηκε με την υψηλή αντιπροσωπευτικότητα της σύνθεσης της Επιτροπής Παρακολούθησης, να υπηρετήσει την εφαρμογή του νέου ΠΑΑ και να εγγυηθεί την επιτυχία του.

Στο πλαίσιο της εντατικής προετοιμασίας για την ενεργοποίηση του νέου ΠΑΑ, παρουσίασε τον ετήσιο προγραμματισμό προκηρύξεων μέτρων του Προγράμματος, με προτεραιότητα σε εκείνα με μεγαλύτερη ωριμότητα λόγω συσσωρευμένης διοικητικής εμπειρίας από την εφαρμογή τους στις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, όπως οι Νέοι Γεωργοί, τα Σχέδια Βελτίωσης, η κατάρτιση των Νέων Γεωργών, η πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού λόγω φυσικών καταστροφών, το LEADER για την επιλογή των Ομάδων Τοπικής Δράσης και των Τοπικών Προγραμμάτων, καθώς και το νέο μέτρο των Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων λόγω της συνάφειας με αυτό των Νέων Γεωργών. Ειδικότερα, ανακοίνωσε την εντός του Απριλίου προδημοσίευση του μέτρου των Νέων Γεωργών καθώς και της προκήρυξης για την επιλογή των Τοπικών Προγραμμάτων και των Ομάδων Τοπικής Δράσης του LEADER.

Στο πλαίσιο των εργασιών της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης πραγματοποιήθηκαν επιμέρους παρουσιάσεις για βασικά στοιχεία ενεργοποίησης του νέου Προγράμματος, τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο εντατικής προετοιμασίας και διαβούλευσης τους πρώτους μήνες του έτους, όπως το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, οι εκ των προτέρων Αιρεσιμότητες, τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων, η προκήρυξη του LEADER, το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης, ο συντονισμός συγχρηματοδοτούμενων πράξεων για τις Προστατευόμενες Περιοχές, το Σχέδιο Δράσης για το μετριασμό του ποσοστού σφάλματος στο ΠΑΑ καθώς και το νέο πρόγραμμα Δικτύωσης και Δημοσιότητας του ΠΑΑ.