Στηρίζουμε την τοπική αγορά επειδή γεννηθήκαμε και αγαπάμε την πόλη μας
Στηρίζουμε την τοπική αγορά επειδή γεννηθήκαμε εδώ και αγαπάμε την πόλη μας
Ως Εδεσσαίοι ωφείλουμε να στηρίζουμε την πόλη μας και την αγορά μας
Ως Εδεσσαίοι ωφείλουμε να στηρίζουμε την πόλη μας και την αγορά μας
Γιατί εδώ μεγάλωσαν τα παιδιά μας, γιατί τα παιδιά δεν πρέπει να γίνουν οικονομικοί μετανάστες εντός και εκτός Ελλάδας και γιατί πρέπει και η επαρχία επιτέλους πρέπει να αναπτυχθεί
Γιατί εδώ μεγάλωσαν τα παιδιά μας, γιατί τα παιδιά δεν πρέπει να γίνουν οικονομικοί μετανάστες εντός και εκτός Ελλάδας και γιατί πρέπει και η επαρχία επιτέλους πρέπει να αναπτυχθεί
Η τοπική αγορά αναμφισβήτητα απαιτεί τη στήριξη όλων και παίζει σημαντικό ρόλο στην πρόοδο και στη ζωή του τόπου μας
Η τοπική αγορά αναμφισβήτητα απαιτεί τη στήριξη όλων και παίζει σημαντικό ρόλο στην πρόοδο και στη ζωή του τόπου μας
Συντηρούν πολλές θέσεις απασχόλησης, δημιουργούν εισοδήματα στην πόλη μας και εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων
Συντηρούν πολλές θέσεις απασχόλησης, δημιουργούν εισοδήματα στην πόλη μας και εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων
Για τον λόγο ότι και η κοινωνία και η αγορά μιας πόλης είναι αλυσίδα και πρέπει να αληλλοϋποστηριζόμαστε
Για τον λόγο ότι και η κοινωνία και η αγορά μιας πόλης είναι αλυσίδα και πρέπει να αληλλοϋποστηριζόμαστε
Στηρίζουμε λοιπόν τον τόπο μας γιατί εκτός από ποικιλία και καλές τμές θα βρούμε κι έναν φίλο να μας περιποιηθεί λίγο παραπάνω
Στηρίζουμε λοιπόν τον τόπο μας γιατί εκτός από ποικιλία και καλές τμές θα βρούμε κι έναν φίλο να μας περιποιηθεί λίγο παραπάνω
Στηρίζουμε την τοπική αγορά επειδή ζούμε εδώ και επειδή το χρήμα δεν πρέπει να πηγαίνει σε πολυεθνικές διότι φεύγει και δεν μένει στον τόπο μας
Στηρίζουμε την τοπική αγορά επειδή ζούμε εδώ και επειδή το χρήμα δεν πρέπει να πηγαίνει σε πολυεθνικές διότι φεύγει και δεν μένει στον τόπο μας