Τα υπουργεία Οικονομικών και Οικονομίας ετοιμάζουν τη νέα ρύθμιση μέσω της οποίας υπερχρεωμένα νοικοκυριά θα μπορούν να λάβουν κρατική επιδότηση για την αποπληρωμή του στεγαστικού δανείου τους μετά από δικαστική απόφαση. Πλέον απομένει ο καθορισμός της διαδικασίας μέσω διαδικτυακής πύλης στο taxisnet όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις. Μέσα σε δύο μήνες όποιος κάνει την αίτηση θα ενημερώνεται για το αποτέλεσμα.

Τα κριτήρια για την ένταξη στο καθεστώς επιδότησης:
kritiria
Πρέπει να έχει αποδειχθεί αδυναμία πληρωμής σύμφωνα με το σχέδιο ρύθμισης βάσει δικαστικής απόφασης, ο δανειολήπτης να είναι συνεργάσιμος, ενώ η ελάχιστη μηνιαία καταβολή δόσης μέχρι τα 8.000 ευρώ ετήσιου εισοδήματος καθορίζεται στο 5% και για ποσά πάνω από 8.000 ευρώ το χρόνο η δόση καθορίζεται στο 10%.