Πρόσκληση- Ανοικτή συζήτηση
Το Δ. Σ. της Αναπτυξιακής Πέλλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (ΑΝ.ΠΕ.) καθώς και η εταιρία Q-PLAN Διεθνής Συμβουλευτική ΕΠΕ σας προσκαλούν την Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 και ώρα 10:30 – 14:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Έδεσσας σε ανοικτή συζήτηση με θέμα
χωρίς τίτλο
«Η παραγωγή βιοαερίου και οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές του επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία». Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου ISABEL “Triggering Sustainable Biogas Energy Communities through Social Innovation” το οποίο συντονίζει η εταιρία Q-PLAN Διεθνής Συμβουλευτική ΕΠΕ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 2020 για την Έρευνα και την Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ανοικτή συζήτηση με θέμα
«Η παραγωγή βιοαερίου και οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές του επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία»

Τόπος
Πολιτιστικό Κέντρο Έδεσσας
Χρόνος
Τετάρτη 11 Μαΐου 2016, 10:30 – 14:00
Διοργανωτές
Αναπτυξιακή Πέλλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (ΑΝ.ΠΕ)
Q-PLAN Διεθνής Συμβουλευτική ΕΠΕ (συντονιστής του έργου ISABEL)

Πρόγραμμα εκδήλωσης

10:30 – 11:00
Προσέλευση συμμετεχόντων
11:00 – 11:20
Καλωσόρισμα – Χαιρετισμοί
κ. Θεοδωρίδης Ι. Θεόδωρος – Προέδρος Δ.Σ. ΑΝ.ΠΕ., Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας
κ. Γιάννου Δημήτριου – Διευθύνων Σύμβουλος ΑΝ.ΠΕ., Δήμαρχος Έδεσσας
κ. Κιοσέογλου Ιορδάνης – Γενικός Διευθυντής ΑΝ.ΠΕ.
11:20 – 11:40
Σκοπός της εκδήλωσης – στόχοι του έργου ISABEL
κ. Δεληογλάνης Ιάκωβος – Σύμβουλος, Διαχειριστής Ευρωπαϊκών Έργων, Συντονιστής του έργου ISABEL, Q-PLAN Διεθνής Συμβουλευτική ΕΠΕ
κ. Κουκλίδης Χαράλαμπος – Μηχανολόγος Μηχανικός, Euroenergy Biogas West SA, εταίρος του έργου ISABEL
11:40 – 13:50
Ανοικτή συζήτηση αναφορικά με:
Τις διάφορες διαστάσεις και επιπτώσεις της χρήσης του βιοαερίου (περιβαλλοντικές, οικονομικές, τεχνικές, κοινωνικές κλπ.).
Τη σημασία της «συμμετοχής / ανάμιξης» της τοπικής κοινωνίας σε ενεργειακά έργα και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να υλοποιηθεί.
Συντονιστής: κ. Δεληογλάνης Ιάκωβος
13:50 – 14:00
Κλείσιμο εκδήλωσης