Αγαπητές Συμπολίτισσες και Συμπολίτες.
Με την παρούσα θέλουμε να σας ενημερώσουμε συνοπτικά για την πορεία του Εθνικού Κτηματολογίου που διενεργείται σ΄όλη την επικράτεια του Δήμου μας και να σας παράσχουμε βασικές – χρήσιμες πληροφορίες, προκειμένου, όσες κι όσοι δεν το πράξατε ήδη, να υποβάλλετε τη δήλωση ιδιοκτησίας εμπρόθεσμα και να κατοχυρώσετε με τον τρόπο αυτό την ιδιοκτησία σας.
Εικόνα 002
Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης ιδιοκτησίας λήγει τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 για τους κατοίκους εσωτερικού και την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016 για τους κατοίκους εξωτερικού. Η δε πληρωμή του πάγιου τέλους μπορεί να καταβληθεί αργότερα.
Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι η κτηματογράφηση διενεργείται και στο Δήμο Πέλλας. Όποιες-οι, λοιπόν, έχουν ακίνητα στο Δήμο Πέλλας μπορούν να υποβάλλουν δήλωση ιδιοκτησίας και στο Γραφείο της Σκύδρας κι αντίστροφα. Παράλληλα, όσες-οι διαμένουν στην Αθήνα μπορούν να επικοινωνούν μέσω των τηλ.αριθμών:210/3002575 και210/3005570για την εκεί εξυπηρέτησή τους.
Διευκρινίζεται ότι για την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας λόγω κληρονομιάς δεν απαιτείται η ύπαρξη συμβολαίου ή άλλου νομικού εγγράφου αποδοχής κληρονομιάς. Αρκεί, λοιπόν, η προσκόμιση ορισμένων εγγράφων αποδεικτικών της κληρονομικής διαδοχής.
Τονίζεται ότι, για τη διευκόλυνση όσων ασχολούνται με τις αγροτικές εργασίες, μπορεί οποιοδήποτε πρόσωπο με απλή εξουσιοδότηση, αλλά με υπογεγραμμένη τη δήλωση από το δικαιούχο, να καταθέσει τη δήλωση.
Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σας παρακαλούμε να φροντίσετε να καταθέσετε εγκαίρως τη δήλωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο, ώστε ν΄αποφύγετε ενδεχόμενη ταλαιπωρία και να μην διακινδυνεύσετε την πληρωμή προστίμου λόγω καθυστέρησης.

Η Δήμαρχος Σκύδρας
Κατερίνα Ιγνατιάδου