Ολοκληρώθηκε η συμφωνία με τον Απάζογλου Δημήτρη και παραμένει στην Ελπίδα Έδεσσας
Ολοκληρώθηκε η συμφωνία με τον Απάζογλου Δημήτρη και παραμένει στην Ελπίδα Έδεσσας