Την επανέναρξη της λειτουργίας του υγειονομείου της εγκαινίασε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Παρασκευής Πατουλίδου και της Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και Αλληλεγγύης Γερακίνας Μπισμπινά.
160926_egkainia_ygeionomeiou_pkm1
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης που υπέγραψε με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, παραχώρησε τη χρήση των χώρων του παλιού απεντομωτηρίου της, που βρίσκονται στον τέταρτο προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, για τη λειτουργία του υγειονομείου.
Το νέο υγειονομείο της Π.Κ.Μ. ξαναλειτουργεί πλέον ως συντονιστικό κέντρο των δραστηριοτήτων της Περιφέρειας σε θέματα προάσπισης της δημόσιας υγείας και του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προγραμματικής σύμβασης, οι εγκαταστάσεις του υγειονομείου παραχωρούνται για να στεγαστούν τα γραφεία του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο διενεργεί ελέγχους για την τήρηση των όρων υγείας και υγιεινής στα επιβατικά πλοία και στα κρουαζιερόπλοια, που ελλιμενίζονται στη Θεσσαλονίκη, αλλά και εκπονεί εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης σε λειτουργούς δημόσιας υγείας των λιμανιών και σε ναυτικούς.
Στόχος της λειτουργίας του υγειονομείου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας των δύο φορέων και η αναβάθμιση της δικτύωσης και της συνεργασίας της Π.Κ.Μ. με τις αντίστοιχες υπηρεσίες των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου η συγκεκριμένη συνεργασία θα αναβαθμίσει την εκπαίδευση του υγειονομικού ανθρώπινου δυναμικού της Π.Κ.Μ.. Επιπλέον, η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης θα συμμετάσχει, ως χρηματοδοτούμενος εταίρος, στην επόμενη ευρωπαϊκή κοινή δράση “EU SHIPSAN ACT” που αφορά στους κινδύνους δημόσιας υγείας στις θαλάσσιες, εναέριες και χερσαίες μεταφορές και η στέγαση των γραφείων των συνεργατών που Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο κτίριο της Περιφέρειας θα διευκολύνει τον προγραμματισμό της μελλοντικής αυτής συνεργασίας.
«Με τον εγκαινιασμό του υγειονομείου, εγκαινιάζουμε και μια νέα περίοδο αναβάθμισης και προαγωγής των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι υπηρεσίες μας αποκτούν τεχνογνωσία στη διενέργεια υγειονομικών επιθεωρήσεων σε επιβατηγά πλοία και κρουαζιερόπλοια που πλέουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εξειδικεύονται στην εφαρμογή των προτύπων του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού, καθώς και στη χρήση ευρωπαϊκών πληροφοριακών συστημάτων καταχώρησης υγιεινής πλοίων. Θεωρούμε την επανέναρξη της λειτουργίας του υγειονομείου ως αφετηρία για την παροχή υπηρεσιών δημόσιας υγείας ανωτέρου επιπέδου, εναρμονισμένων με τις διεθνείς προδιαγραφές και απαιτήσεις και πάντοτε στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου και της ανάπτυξης όλης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» τόνισε η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Γερακίνα Μπισμπινά.