Ο ΕΟΠΠΥ αποφάσισε να εξαιρέσει και τον Νομό Πέλλας από τον νέο Νόμο που επέβαλε την έκδοση γνωματεύσεων για τα παιδιά με δυσλεξία από ειδικότητες ψυχιάτρου η νευρολόγου αντί παιδιάτρου που προέβλεπε ο προηγούμενος Νόμος.
duslexia
Επειδή δεν υφίστανται οι ειδικότητες του ψυχιάτρου και του νευρολόγου στα Νοσοκομεία του Νομού αποφασίστηκε η συνέχιση υπογραφής των σχετικών γνωματεύσεων από παιδίατρο, όπως γινόταν μέχρι σήμερα.
Η κυβέρνηση προσπαθεί για την βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, με ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα υγείας και στις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού.