Σε εργασίες αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής της λαϊκής αγοράς στο κέντρο της Αριδαίας προχωρά ο Δήμος Αλμωπίας. Στόχος είναι να αποκατασταθούν φθορές που έχουν συσσωρευτεί εδώ και πολλά χρόνια.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται κατασκευή και επισκευή υφιστάμενων πεζοδρομίων (κράσπεδα, πλακοστρώσεις κλπ), προμήθεια και τοποθέτηση παγκακιών, βρύσης, φωτιστικών ιστών, αποκατάσταση φθορών του ασφαλτικού των οδών (με εφαρμογή ψυχρής ασφάλτου) και των κατεστραμμένων μεταλλικών κολωνακίων επί των πεζοδρομίων. Τέλος, θα κατασκευασθούν και θα συνδεθούν με το υπάρχον αποχετευτικό δίκτυο ομβρίων και τρία φρεάτια σκυροδέματος.


Ενδεικτικά, οι παρεμβάσεις αφορούν στην κεντρική πλατεία Αριδαίας, στον πεζόδρομο, στην περιοχή πέριξ του 1ου Γυμνασίου Αριδαίας, στην περιοχή «ψαράδικα» κ.α.

Οι εργασίες ανάπλασης περιλαμβάνουν:

-Γενικές εκσκαφές

-Καθαιρέσεις φθαρμένων πεζοδρομίων

-Κατασκευή πεζοδρομίων (κράσπεδα, πλακοστρώσεις, σκυροδέματα, οπλισμοί) σε μήκος ~250 μ.

-Κατασκευή τριών φρεατίων από οπλισμένο σκυρόδεμα Αρμολογήματα υφιστάμενων πλακοστρώσεων

-Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών ιστών

-Προμήθεια και τοποθέτηση βρύσης

-Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κολωνακίων πεζοδρομίου

-Επισκευή φθαρμένων τμημάτων οδού

-Ελαιοχρωματισμοί υφιστάμενων μεταλλικών κολωνακίων πεζοδρομίου

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 40.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση θα γίνει μέσω πιστώσεων του Προγράμματος Ιδίων Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.