Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης επικεφαλής της Κ.Ο. των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή τη δημοσιοποίηση τον περασμένο Δεκέμβριο των στοιχείων για τις πράξεις που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη (Σχέδιο Γιούνκερ) κατέθεσε ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την οποία ζητά να πληροφορηθεί τι όγκος χρηματοδότησης ανά κράτος μέλος έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη και σε ό,τι αφορά την Ελλάδα πως κατανέμεται ανά Περιφέρεια της χώρας η μέχρι σήμερα εγκεκριμένη χρηματοδότηση;

Σύμφωνα με τα στοιχεία δύο χρόνια μετά την ενεργοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει εγκρίνει 9 μόνο πράξεις για την Ελλάδα ύψους 2,36 δις ευρώ ενώ για όλα τα κράτη μέλη οι εγκεκριμένες μέχρι σήμερα πράξεις αφορούν συνολικές επενδύσεις ύψους 164 δις ευρώ

Αναλυτικά η ερώτηση:

«Το Επενδυτικό Σχέδιο Γιούνκερ στοχεύει κυρίως στην άρση των εμποδίων στις επενδύσεις, στην προβολή και την τεχνική υποστήριξη επενδυτικών έργων και στην αποτελεσματικότερη χρήση νέων και υφιστάμενων χρηματοδοτικών πόρων. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το σχέδιο βασίζεται σε τρεις άξονες δράσης:

Κινητοποίηση επενδύσεων ύψους τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ σε διάστημα τριών ετών.

Στήριξη επενδύσεων στην πραγματική οικονομία

Δημιουργία ενός φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος.

Στην Ελλάδα, οι εγκεκριμένες πράξεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, δεν ξεπερνούν τα 2,36 δισ. ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει εγκρίνει δύο χρόνια μετά την ενεργοποίηση του Σχεδίου Γιούνκερ εννιά πράξεις στην Ελλάδα, τόσο για έργα υποδομής όσο και για συμφωνίες χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ενδιάμεσους φορείς, με συνολική χρηματοδότηση ύψους 897 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία του Δεκεμβρίου 2016, οι πράξεις που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη αντιπροσωπεύουν επί του παρόντος συνολικό όγκο χρηματοδότησης ύψους 30,6 δισ. ευρώ. Οι εν λόγω πράξεις αφορούν σήμερα και τα 28 κράτη μέλη και αναμένεται να κινητοποιήσουν συνολικές επενδύσεις ύψους άνω των 164 δισ. ευρώ.

Ερωτάται η Επιτροπή:

– Τι όγκος χρηματοδότησης ανά κράτος μέλος έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη;

– Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα πως κατανέμεται ανά Περιφέρεια της χώρας η μέχρι σήμερα εγκεκριμένη χρηματοδότηση;»