Οι εργασίες προχωρούν με ταχύ ρυθμό, προβλέπεται ολοκλήρωση τους σε 3-4 μήνες.

Θα εκτελεστούν συμπληρωματικά έργα που θα καταστήσουν απολύτως λειτουργικό το έργο.
Προσπάθεια να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση και για την αντικατάσταση των μηχανημάτων
Ο Γιάννης Σηφάκης επισκέφτηκε την Δευτέρα 30/01/2017 το έργο μετεγκατάστασης της μονάδας τεχνητού νεφρού στο Νοσοκομείο Έδεσσας. Συναντήθηκε με το διοικητικό προσωπικό του Νοσοκομείου, τον διευθυντή και το προσωπικό της μονάδας τεχνητού νεφρού, με τον εργολάβο του έργου και τον μηχανικό του Δήμου Έδεσσας υπεύθυνο για την επίβλεψη του έργου.

Εντοπίστηκαν εργασίες που είναι απολύτως απαραίτητες για να είναι το έργο απολύτως λειτουργικό και συζητήθηκε η ανάγκη υπογραφής συμπληρωματικής σύμβασης στα πλαίσια των χρημάτων από την έκπτωση της εργολαβίας. Τα υπόλοιπα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για να αρχίσει η αντικατάσταση των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης.
Διαπίστωσε ότι οι εργασίες προχωρούν κανονικά, με ταχύ ρυθμό και η ολοκλήρωση τους προβλέπεται τον Μάιο.
Με δεδομένη την συμβολή του στην μελέτη, έγκριση και χρηματοδότηση του έργου ο βουλευτής δήλωσε ότι θα παρακολουθήσει στενά την πρόοδο των εργασιών και την τήρηση της ημερομηνίας παράδοσης του έργου.
Ο βουλευτής καταβάλλει προσπάθειες στο Υπουργείο για την χρηματοδότηση της αντικατάστασης του συνόλου των μηχανημάτων, αν είναι δυνατόν και μέσα στο 2017 ή το αργότερο το2018.
Η κυβέρνηση αυτή, μη έχοντας καμιά σχέση με μεγάλες ή μικρές διαπλοκές, προχωρά βήμα το βήμα στην ουσιαστική αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας και στην Πέλλα.