Συζήτησε με τους αγρότες των παραγωγικών Νομών για συντονισμό ενεργειών με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των καλλιεργειών τους

Στην συνάντηση περί των 20 αγροτικών συλλόγων με τον Υπουργό αναλύθηκαν τα προβλήματα του αγροτικού χώρου και οι αγρότες πρόβαλαν τα αιτήματα τους.
Στην συνάντηση συμμετείχε και ο βουλευτής Γιάννης Σηφάκης με δεδομένο το καθημερινό του ενδιαφέρον για τα αγροτικά προβλήματα και την προσπάθεια του για την οργάνωση των αγροτών σε νέα βάση.
Ο Υπουργός εξέδωσε δελτίο τύπου με τα αποτελέσματα της συνάντησης.

Ο βουλευτής μετά την συζήτηση των αγροτών με τον Υπουργό συναντήθηκε με τους αγρότες των παραγωγικών Νομών ( δενδρώδεις καλλιέργειες κλπ) και τους κάλεσε σε συζήτηση με βάση τις ιδιαιτερότητες των καλλιεργειών τους και το γενικό πλαίσιο που διέπει τις επιδοτήσεις τους, τα θέματα του ΕΛΓΑ και άλλα.
Οι αγρότες ανταποκρινόμενοι δεσμεύτηκαν σε συναντήσεις μεταξύ αγροτικών συλλόγων όμορων Νομών της Βόρειας Ελλάδας σε πρώτη φάση με συμμετοχή βουλευτών των περιοχών τους.