ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ 21/01/2017 ΕΩΣ 13/02/2017

Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τη Μονάδα Υδροηλεκτρικού Σταθμού των Λουτρών, προκήρυξε η Δημοτική Επιχείρηση Λουτρών Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας.

Η συγκεκριμένη προκήρυξη αφορά την προμήθεια με εγκατάσταση Πεδίου Μέσης Τάσης και προμήθεια με εγκατάσταση Πεδίου Χαμηλής Τάσης και θέση σε λειτουργία του έργου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 98.456 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίστηκε η 21/01/2017 και ώρα 08:00 π.μ., ενώ καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 13/02/2017 και ώρα 05:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο υδροηλεκτρικός σταθμός των Λουτρών παρότι έχει κατασκευαστεί το 1991 από την τότε κοινότητα δεν λειτούργησε ποτέ παρά μόνο δοκιμαστικά. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο συγκεκριμένος σταθμός με τη λειτουργία του θα αποφέρει στην Δημοτική Επιχείρηση κέρδη 70.000 ευρώ ετησίως σύμφωνα με τη σχετική μελέτη. Παράλληλα, στόχος της Διοίκησης είναι να λειτουργήσει και ως πάρκο ενέργειας το οποίο θα επισκέπτονται μαθητές απ’ όλη την Ελλάδα. Επιπλέον, αξίζει να αναφέρουμε ότι μόλις ανέλαβε η σημερινή Διοίκηση πληρώθηκαν 25.000 ευρώ για τους όρους σύνδεσης της ΔΕΗ ώστε να μη χαθεί η άδεια.