Με τα εξής δέκα πέντε θέματα στην ημερήσια διάταξη πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, την Παρασκευή 20-1-2017 κι ώρα 19:00΄, το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας:

1)Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή χρηματοδότησης και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2017.
2)Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2017.
3)Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών Ο.Τ.Α.
4)Έγκριση διενέργειας «Προμήθειας οργάνων αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Σκύδρας».
5)Συγκρότηση Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων και Αυτοκινήτων (ορισμός).
6)Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Καταλληλότητας Οχημάτων (ορισμός).
7)Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών (ορισμός).
8)Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών (ορισμός).
9)Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργων με προϋπολογισμό άνω των 5.869,41€(μετά από κλήρωση).
10)Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργων με προϋπολογισμό έως 5.869,41€ (μετά από κλήρωση).
11)Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων του άρθρου 186 Ν.3463/2006 (μετά από κλήρωση).
12)Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων (μετά από κλήρωση).
13)Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αρδευτικό δίκτυο στις Τ.Κ, Δάφνης – Προφήτη Ηλία Δήμου Σκύδρας».
14)Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων».
15)Δωρεάν παραχώρηση αίθουσας του Δ.Α.Κ. Σκύδρας ως έδρας του Συλλόγου Φ.Ε.Σ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ.