Σας προσκαλούμε στη δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Έδεσσας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Έδεσσας, τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 17.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

• Γνωμοδότηση και υποβολή προτάσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Έδεσσας.

Σημειώσεις:
α) Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση για τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 12:00 στον ίδιο τόπο.
β) Η εισήγηση του ως άνω θέματος, προς ενημέρωση των μελών, αποστέλλεται ηλεκτρονικά.
γ) Σε περίπτωση απουσίας παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Δ.Ε.Δ. να ενημερώσουν έγκαιρα τον Πρόεδρο της επιτροπής, προκειμένου να προσκληθούν και να συμμετάσχουν τα αναπληρωματικά μέλη.

Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Δημήτριος Γιάννου
Δήμαρχος Έδεσσας