Με την υπ’ αριθ. 1/3-1-2017 , αποφάσισε το Δ.Σ. , να συγκαλέσει στις 25-1-2017 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 , στα γραφεία του Συνδέσμου , Τακτική Γενική Συνέλευση , με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

Εκλογή Προέδρου Γ.Σ.
Εκλογή δύο πρακτικογράφων
Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής
Απολογισμός εσόδων-εξόδων 2016
Προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων 2017
Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
Διοικητικός απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ.
Αρχαιρεσίες για την εκλογή: Α) 9 τακτικών και 3 αναπληρωματικών για το Δ.Σ. και Β) 3 τακτικών και 1 αναπληρωματικού για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία , η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την ίδια μέρα και ώρα 18.00 , στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Όσα από τα μέλη επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους , θα πρέπει να υποβάλουν ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ αίτηση , δηλώνοντας σε ποιο όργανο επιθυμούν να εκλεγούν , μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-1-2017 και ώρα 14.00 , στα γραφεία του Συνδέσμου. Οι υποψήφιοι πρέπει κατά την υποβολή της αίτησής τους να είναι ταμειακώς εντάξει. Δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες της Γ.Σ. έχουν ΜΟΝΟ τα ταμειακώς εντάξει μέλη.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο site του Συνδέσμου: www.sydrefpellas.blogspot.gr και επέχει θέση κοινοποίησης.