Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης επικεφαλής της Κ.Ο. των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρότεινε σειρά σημαντικών τροπολογιών στην Επιτροπή για την Έκθεση Προόδου της Αλβανίας.

Οι τροπολογίες αυτές αναφέρονται στις σχέσεις καλής γειτονίας, στην προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία και στην ανάγκη καταπολέμησης της διαφθοράς και του λαθρεμπορίου ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων προτείνονται:

Η σημασία της διασφάλισης των σχέσεων καλής γειτονίας και η ανάγκη αποφυγής πράξεων και δηλώσεων που επηρεάζουν αρνητικά αυτές τις σχέσεις.

Η προστασία όλων των μειονοτικών δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένων της θρησκευτικής ελευθερίας και της περιουσίας σε όλη την επικράτεια της Αλβανίας, η ανάγκη νέας νομοθεσίας που θα σεβαστεί την αρχή του αυτοπροσδιορισμού, θα εμπεδώσει το κράτος δικαίου και θα ενισχύσει τα θεμελιώδη δικαιώματα και το αίσθημα δικαιοσύνης σε όλους τους πολίτες πρέπει να αποτελούν καίριες προτεραιότητες της ενταξιακής πορείας της Αλβανίας.

Η καταπολέμηση της διαφθοράς, της παραγωγής και του λαθρεμπορίου ναρκωτικών που αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ της Αλβανίας απαιτούν ενίσχυση των προσπαθειών των αρμοδίων Αρχών καθώς και εντατικοποίηση της διεθνούς και περιφερειακής συνεργασίας της Αλβανίας.