Στο ευρωπαϊκό έργο REFORM για την υλοποίηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) συμμετέχει ως βασικός εταίρος η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Πρόκειται για ένα νέο ευρωπαϊκό έργο, που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2017 με στόχο να υποστηρίξει την υλοποίηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) σε τέσσερις ευρωπαϊκές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Τα ΣΒΑΚ έχουν αποδειχθεί πως είναι αποτελεσματικά εργαλεία για την προώθηση περιβαλλοντικά φιλικών και βιώσιμων τρόπων μετακίνησης.
Τις δράσεις του έργου REFORM στην Κεντρική Μακεδονία θα πραγματοποιήσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ενώ και οι 38 Δήμοι της Περιφέρειας θα κληθούν να συνδράμουν με τη συμμετοχή τους.
«Είναι απαραίτητο να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά προς την κατεύθυνση της βιώσιμης κινητικότητας, χρησιμοποιώντας τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ως κύριο εργαλείο και τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως τη ραχοκοκαλιά καινοτόμων λύσεων. Αυτός είναι και ο κύριος στόχος μας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τη συμμετοχή μας στο έργο REFORM» δήλωσε σχετικά ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Η πρώτη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τους εκπροσώπους των Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και η πρώτη εσπερίδα του έργου θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη, την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017, στην έδρα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Αμφιθέατρο «Βεργίνα», 6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης, Θέρμη).
Το έργο REFORM είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς τα κυκλοφοριακά προβλήματα ταλανίζουν την πλειοψηφία των πόλεων της. Η περιβαλλοντική μόλυνση είναι μία από τις σημαντικότερες απόρροιες της κυκλοφοριακής συμφόρησης: σύμφωνα με καθημερινές μετρήσεις περιβαλλοντικών ρύπων, η συγκέντρωση αιρούμενων σωματιδίων PM10 ξεπερνάει τα ανώτερα επιτρεπτά όρια για περισσότερες από 30 μέρες τον χρόνο. Η κυριαρχία του ΙΧ αυτοκινήτου στις πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας είναι γεγονός, καθώς κάθε χρόνο περισσότερα από 16.000 – 20.000 νέα αυτοκίνητα προστίθενται στον υπάρχοντα στόλο της μητροπολιτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, το ποσοστό χρήσης του ΙΧ αυτοκινήτου ανέρχεται σε 65% – με μία μέση πληρότητα 1,44 άτομα ανά όχημα, σε αντίθεση με το ποσοστό χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς που αγγίζει μόλις το 35%. Η ενεργειακή κατανάλωση από τις μεταφορές φτάνει κατά μέσο όρο τους 851.029 τόνους πετρελαίου ετησίως, αγγίζοντας το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας.
Το έργο REFORM ξεκίνησε επίσημα τον Ιανουάριο του 2017 και θα ολοκληρωθεί σε τέσσερα χρόνια, το Δεκέμβριο του 2020. Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντονιστής του έργου είναι το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).
Το έργο στοχεύει να αυξήσει τον αριθμό των πόλεων που θα υλοποιήσουν Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) σε τέσσερις ευρωπαϊκές περιφέρειες: της Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα), της Emilia-Romagna (Ιταλία), του Greater Manchester (Μεγάλη Βρετανία) και του Parkstad Limburg (Ολλανδία).

Προκειμένου να προωθηθεί η επιλογή μέσων μετακίνησης χαμηλών ρύπων (π.χ. Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ποδήλατο, πεζή μετακίνηση, ηλεκτρικά οχήματα), οι εταίροι του έργου REFORM θα αναπτύξουν συγκεκριμένες οδηγίες και θα πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικές δράσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν τους Δήμους να υλοποιήσουν τα επιμέρους Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Ένα από τα στοιχεία που διαφοροποιούν το έργο REFORM είναι ο κεντρικός ρόλος που αποδίδεται στις Περιφέρειες ως υποστηρικτές όχι μόνο των μεγάλων, αλλά και των μικρών – μεσαίων σε μέγεθος Δήμων. Η υποστηρικτική αυτή δράση θα επιτευχθεί μέσα από τη διαμόρφωση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) κατά τέτοιο τρόπο ώστε αυτά να περιέχουν δράσεις ευρείας διάδοσης, προώθησης και υλοποίησης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).
Για την υλοποίηση του έργου REFORM θα συνδράμουν, μαζί με τις τέσσερις περιοχές που προαναφέρθηκαν, τρεις Ευρωπαίοι εταίροι: το Ινστιτούτο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) (www.hit.certh.gr), ως συντονιστής του έργου, το ευρωπαϊκό δίκτυο πόλεων POLIS (www.polisnetwork.eu) και το Institute for Transport and Logistics Foundation από την Ιταλία (www.fondazioneitl.org) .
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στο σύνδεσμο : http://www.interregeurope.eu/reform/
Το Eltis, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Αστικής Κινητικότητας αναφέρει για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ):
«Η ανάγκη για βιώσιμες και ολοκληρωμένες διαδικασίες σχεδιασμού ως λύση για την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας της αστικής κινητικότητας είναι πλέον ευρέως αναγνωρισμένη. Νέες προσεγγίσεις σχεδιασμού της αστικής κινητικότητας αναδύονται πλέον, καθώς οι τοπικές αρχές προσπαθούν να ξεφύγουν από τις τετριμμένες λύσεις του παρελθόντος και να αναζητήσουν στρατηγικές που μπορούν να προκαλέσουν τη στροφή προς καθαρότερους τρόπους μετακίνησης.
Το Πακέτο Αστικής Κινητικότητας 2013 καθορίζει την έννοια των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, όπως αυτή προέκυψε από μια ευρεία ανταλλαγή απόψεων μεταξύ εμπειρογνωμόνων ανά την Ευρώπη. Η έννοια των ΣΒΑΚ ενσωματώνει πλήρως τα κύρια χαρακτηριστικά μιας σύγχρονης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας».
Πλατφόρμα Eltis: http://www.eltis.org/mobility-plans/sump-concept

Επαφές:
Τοπικός Συντονιστής Επικοινωνίας, Ανθούλα Νικοπούλου, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, [email protected]
Συντονιστής REFORM: Μαρία Μορφουλάκη, ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, [email protected]
Συντονιστής επικοινωνίας REFORM: Thomas Mourey, Polis, [email protected]

Επισυνάπτονται σε αρχεία pdf τα προγράμματα της πρώτης Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης και της πρώτης Εσπερίδας του έργου REFORM στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017 στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.