Επανερχόμαστε στην ερώτηση μας με αρ. πρωτ. 1274/17.11.2016, σχετικά με διεξαγωγή της διαδικασίας πιστοποίησης σπουδών των αποφοίτων των Μουσικών Σχολείων, η οποία καθυστερεί. Η ερώτηση παραμένει αναπάντητη από το αρμόδιο Υπουργείο, μολονότι έχει παρέλθει αρκετό διάστημα από την κατάθεση της.

Το Κόμμα μας, στις 12.05.2016, είχε καταθέσει ερώτηση με αρ. πρωτ. 5325 και θέμα «διαδικασία πιστοποίησης σπουδών των αποφοίτων των Μουσικών Σχολείων». Το θέμα αφορά τους αποφοίτους των Μουσικών σχολείων και την πιστοποίηση των σπουδών τους, ώστε να τους χορηγηθούν πτυχία μουσικής ειδικότητας. Προβλέπεται μάλιστα, η διαδικασία της πιστοποίησης να πραγματοποιείται μια φορά κάθε χρόνο, εφόσον υπάρχουν υποψήφιοι, από τη 1 μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία έχει πραγματοποιηθεί μόνο δύο φορές έως σήμερα και σε αυτό το θέμα αφορούσε η ερώτηση μας.
Το αρμόδιο Υπουργείο στην απάντηση του (αρ. πρωτ. 94999/Φ1 ΕΞ 77547 εισ, 9-6-2016) ανέφερε ότι:
«Σύμφωνα με την αρ. πρ. 118/20.05.2016/Θ7 γνωμοδότηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων, οι απαραίτητες ενέργειες για τη διενέργεια της διαδικασίας για τη χορήγηση τίτλων μουσικής ειδικότητας στους απόφοιτους των Μουσικών Σχολείων εντός της επόμενης σχολικής χρονιάς κατ’ εφαρμογή του Ν. 2158/93, είναι σε εξέλιξη.»
Παρόλα αυτά όμως, μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί η διαδικασία και οι απόφοιτοι των μουσικών σχολείων εξακολουθούν να στερούνται το δικαίωμα της συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης σπουδών.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για τον άμεσο ορισμό της ημερομηνίας διεξαγωγής των ετήσιων εξετάσεων πιστοποίησης σπουδών των αποφοίτων των μουσικών σχολείων.

Οι βουλευτές
Σάκης Βαρδαλής
Γιάννης Δελής
Γιώργος Λαμπρούλης
Μανώλης Συντυχάκης
Σταύρος Τάσσος