Την Παρασκευή 24/02, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Νίκος Αντώνογλου, μετέβει στο εμπορικό λιμάνι του Πειραιά προκειμένου να επισκεφτεί τις κτιριακές εγκαταστάσεις που παραδίδονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και θα χρησιμοποιηθούν για τον φυτοϋγειονομικό και ποιοτικό έλεγχο των αγροτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης και της πατάτας, που διακινούνται μέσω του λιμανιού.

Οι εγκαταστάσεις αυτές έγιναν από την PIRAEUS CONTAINER TERMINAL (PCT) S.A. εταιρεία θυγατρική της COSCO. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα έγινε παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού ελέγχου Πειραιά και του εμπορικού Δ/ντή της PCT Τάσου Βαμβακίδη.

Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας επισκέφθηκε και τις εγκαταστάσεις του Συνοριακού Σταθμού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ) του Υπουργείου που εδρεύει στο Λιμάνι.