Σε τρεις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις –στη Σόφια, το Βουκουρέστι και το Βελιγράδι– θα συμμετάσχει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το Φεβρουάριο, στο πλαίσιο του προγράμματος τουριστικής προβολής, με στόχο να καταστεί ένας από τους ανταγωνιστικότερους τουριστικούς προορισμούς, που συνδυάζει ιδανικά μορφές εναλλακτικού και θεματικού τουρισμού.

Πιο συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα συμμετάσχει στην έκθεση “Holiday & Spa Expo” στη Σόφια της Βουλγαρίας (15 έως 17/2/2017), στην έκθεση TTR στο Βουκουρέστι (Ρουμανία) (16 έως 19/2/2017) και στην έκθεση ITTFA στο Βελιγράδι (Σερβία) (23 έως 26/2/2017).
Τόσο μέσα από προγραμματισμένες όσο μέσα και από δυνητικές επαφές, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αξιοποιεί τη συμμετοχή της στις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, με απώτερο στόχο την επίτευξη μελλοντικών συνεργασιών, αλλά και την προβολή των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων για την προώθησή της στους πιο ελκυστικούς και διεθνώς αναγνωρισμένους τουριστικούς προορισμούς. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εστιάζει το ενδιαφέρον της στην προσέλκυση επαγγελματιών του τουρισμού, στους οποίους προωθεί τις εξαιρετικές δυνατότητες ποιοτικού τουρισμού που παρέχει η περιοχή στην τουριστική αγορά των Βαλκανίων.
Η Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε φορείς τουρισμού, διακεκριμένες επιχειρήσεις και επαγγελματικές ενώσεις της Κεντρικής Μακεδονίας να συμμετάσχουν στην κοινή προσπάθεια αξιοποίησης και προβολής του τουριστικού προϊόντος της περιοχής στη βαλκανική αγορά. Για περισσότερες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στις παραπάνω διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Τουρισμού της Π.Κ.Μ. (κ. Αλεξάνδρα Γαϊτανάκη, τηλ. 2313 325506, 2313 325476, e-mail: [email protected]) έως την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017.