Η τοποθέτηση της «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ» ΣΤΗΝ Π.Κ.Μ., στην Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, 6/2/2017, με θέμα:
«Απολογισμός Πεπραγμένων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2016»

Κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες και κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι,

Συζητάμε σήμερα τον απολογισμό δράσης της ΠΚΜ για το 2016, μιας δράσης που εκπορεύεται από ένα «μίζερο» σε ότι αφορά τις χρηματοδοτήσεις που έχουν σχέση με τις λαϊκές ανάγκες και ταξικό σε βάρος τους προϋπολογισμό της Π.Κ.Μ. για το έτος 2016.
Γι’ αυτό ως «Λαϊκή Συσπείρωση» είχαμε καταψηφίσει και τον συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Η διαφωνία μας δεν είχε να κάνει με τη λογική ναι μεν είναι φτωχά τα οικονομικά, οι πόροι, αλλά να δούμε τι θα κάνουμε να διαχειριστούμε αυτή τη μιζέρια πιο αποτελεσματικά και νοικοκυρεμένα, με παραπάνω «διαφάνεια» κλπ. Γιατί ακόμα και αν κάτι τέτοιο συνέβαινε τους ίδιους στόχους θα υπηρετούσε, ίσως μάλιστα ακόμα πιο αποτελεσματικά.
Εκείνο που σας ενδιαφέρει, σαν Διοίκηση, είναι πως θα διαχειριστείτε, από την θέση του κρίκου που αντιπροσωπεύει η περιφέρεια ως δομή της κρατικής μηχανής, τις συνέπειες από τη λαϊκή δυσαρέσκεια, πως θα χειραγωγήσετε και θα ενσωματώσετε τα λαϊκά στρώματα.
Ταυτόχρονα μιλάτε για μια δημοσιονομική κρίση της χώρας με αναπόφευκτη συνέπεια την μείωση των διαθέσιμων πόρων από την κεντρική διοίκηση προς τους ΟΤΑ αποκρύπτοντας ότι υπάρχει οικονομική καπιταλιστική κρίση, της οποίας τα προβλήματα συνεχίζονται, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην χώρα μας και διεθνώς, αποφεύγοντας με αυτό τον τρόπο να ιεραρχήσετε ως πρώτιστο την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των λαϊκών στρωμάτων της ΠΚΜ και βέβαια την διεκδίκηση των αναγκαίων προς αυτό, κονδυλίων.
Είναι ευνόητο λοιπόν ότι ως επακόλουθο των παραπάνω θα καταψηφίσουμε τον Απολογισμό Πεπραγμένων της ΠΚΜ για το 2016. Όμως δεν θα αποφύγουμε τον πειρασμό μιας ενδεικτικής κριτικής προσέγγισης ορισμένων σημείων αυτού του Απολογισμού:

 Την ώρα που από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες γίνεται μία πολύ σύντομη αναφορά, σχεδόν μονολεκτική στην τεράστια, όπως πολλοί χαρακτηρίζουν, έλλειψη πόρων, μέσων και ανθρώπινου δυναμικού, εν τούτοις η παρουσίαση του έργου των υπηρεσιών γίνεται με τρόπο και με αναφορά συγκεκριμένων αριθμών, που δεν περιλαμβάνει το σημαντικό κατά την άποψή μας στοιχείο του ποια θα ήταν η απόδοση των υπηρεσιών αυτών αν έλειπαν οι παραπάνω τεράστιες ελλείψεις.
Με τον τρόπο αυτόν ο απολογισμός της Διοίκησης αποφεύγει να καταγράψει τη συρρίκνωση των ίδιων των υπηρεσιών σε ανθρώπινο δυναμικό και τη διαχρονική πτωτική πορεία του έργου που αυτές θα μπορούσαν να παράγουν σε όφελος των λαϊκών στρωμάτων της ΠΚΜ.
Επιπρόσθετα με τον τρόπο αυτό η Διοίκηση προσπαθεί να συγκαλύψει τις δικές της πραγματικά τεράστιες πολιτικές ευθύνες που όχι απλά αποδέχθηκε αλλά και ενεργά συνέργησε στη συρρίκνωση και των υπηρεσιών και του έργου τους, μειώνοντας π.χ. τις οργανικές θέσεις του Οργανισμού ΠΚΜ κατά 500, αποδεχόμενη αναντίρρητα την πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης για την Τοπική Διοίκηση
Ακόμα η Διοίκηση προσπαθεί να καλλιεργήσει κλίμα ευφορίας δεσμευόμενη ότι παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, δημιούργησε προϋποθέσεις που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών το 2017, κρατώντας ωστόσο και μια «πισινή» πως αυτό κινδυνεύει από «αστάθμητους παράγοντες όπως π.χ. το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον»

Εάν τελικά ο σημερινός σας απολογισμός στοχεύει με βάση τα αριθμητικά του στοιχεία να καταδείξει την ευσυνείδητη προσπάθεια των υπαλλήλων των υπηρεσιών της ΠΚΜ να ανταποκριθούν με πληρότητα στα καθήκοντά τους μέσα σε αυτές τις τόσο δυσμενείς συνθήκες που δημιουργήσατε, εφαρμόζοντας πιστά την πολιτική όλων των κυβερνήσεων, σε ότι αφορά την προσφορά τους, ο συνδυασμός μας καμιά επιφύλαξη δεν έχει να διατυπώσει.
Αυτό όμως που μια Περιφερειακή Ενότητα ομολογεί ότι «τα τελευταία χρόνια το μόνο που αυξήθηκε ήταν η φιλοτιμία των υπαλλήλων της», εμείς με πολιτικούς όρους το ονομάζουμε, εντατικοποίηση της εργασίας και άρα αύξηση της εκμετάλλευσης από την πλευρά της ΠΚΜ της εργατικής τους δύναμης.

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΚΜ
Σε ότι αφορά τον συνολικό αριθμό των έργων που υπερηφανεύεστε ότι εκτελέσατε το 2016 (και που αυτά είτε αποπερατώθηκαν είτε βρίσκονται σε εξέλιξη, σε διαγωνιστική διαδικασία ή σε επίπεδο μελετών, επιτρέψατε μας να παρατηρήσουμε τα εξής:
Προσπερνώντας το κριτήριο που χρησιμοποιείται για την ιεράρχησή τους και αν και κατά πόσο αυτή ανταποκρίνεται στην εξυπηρέτηση επειγουσών λαϊκών αναγκών, τα υλοποιούμενα έργα κατά τη δική μας εκτίμηση εντάσσονται στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής που χρηματοδοτεί μέσα, είτε από το ΕΣΠΑ, είτε από τους ίδιους πόρους, είτε από το ΠΔΕ , το τμήμα εκείνο της Ελληνικής Αστικής Τάξης που δραστηριοποιείται και στον τομέα των κατασκευών στα πλαίσια της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητάς της, ως τμήματος του εγχώριου κεφαλαίου. Άλλωστε από αυτή την οπτική γωνία και μόνο, μπορεί να ερμηνευτεί το γεγονός ότι η σημερινή κυβέρνηση εξαίρεσε το ΠΔΕ από τον αυτόματο Δημοσιονομικό κόφτη.

 ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΚΜ

Αν όντως εννοείτε ως κύριο μέλημα της συγκεκριμένης Αντιπεριφέρειας, την διαφύλαξη, την προαγωγή και τη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας του πολίτη, τότε τι θέση παίρνει η Διοίκηση για:
• την κατάσταση και τις ελλείψεις των νοσοκομείων σε ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό και σε υλικά;
• τις λίστες πολύμηνης αναμονής για επείγουσες εξετάσεις που οδηγούν τους ασθενείς στα ιδιωτικά εργαστήρια και διαγνωστικά κέντρα;
• τα 2500 φάρμακα που δεν συνταγογραφούνται, για την τιμή των φαρμάκων, το 1 ευρώ ανά συνταγή που πληρώνουν οι έχοντες ανάγκη το φάρμακο;
• τις τεράστιες ουρές για αιμοκάθαρση ή για την έλλειψη φαρμάκων για τους καρκινοπαθείς (ορούς χημειοθεραπείας κλπ);
• Για τις σοβαρές αντιδραστικές αλλαγές, που έχουν διαχρονικά προωθήσει όλες οι έως και σήμερα κυβερνήσεις κ συγκυβερνήσεις, στην κατεύθυνση ιδιωτικοποίησης – εμπορευματοποίησης της Υγείας – Πρόνοιας, με οδυνηρές συνέπειες σε βάρος των εργατικών – λαϊκών οικογενειών.
Το σίγουρο πάντως είναι ότι η παραπάνω τραγική κατάσταση του τομέα της υγείας και στην περιφέρειας μας αντιμετωπίζεται με ενέργειες της Διοίκησης ως διαμεσολαβητής ιδιωτικών φορέων υγείας για να μοσχοπουλήσουν τις ιατρικές τους υπηρεσίες στο εξωτερικό κλπ.
Αλήθεια η κατάργηση τεσσάρων τμημάτων (από 7 μείνανε 3- Υγείας, Αθλητισμού και Κοιν. Πρόνοιας της ΠΚΜ με τον νέο Οργανισμό), πουν συμβάλλει?

 ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Π.Κ.Μ.

Το κείμενο είναι μια συρραφή κατευθύνσεων και ιδεολογημάτων κατευθείαν από τη δεξαμενή της ΕΕ (π.χ. κοινωνία της γνώσης, κοινωνία των πολιτών κ.ά.), που από την αρχή ξεκαθαρίζει ότι αποδέχεται το υπάρχον πολιτικοοικονομικό πλαίσιο της αντιλαϊκής πολιτικής και του Καλλικράτη: «με βάση τις θεσμικά οριοθετημένες περιφερειακές αρμοδιότητες και τις δημοσιονομικές δυσχέρειες».
Σε ότι αφορά την αποσαφήνιση των εννοιών παιδεία-εκπαίδευση, θα λέγαμε πως:
• Ο ελληνικός όρος Παιδεία έχει έννοια πλατύτερη της εκπαίδευσης, σαν καταστάλαγμα όλης της κοινωνικής διαδικασίας της αγωγής, που τελικά διαμορφώνει μια προσωπικότητα. Η Παιδεία δεν έχει στατικό χαρακτήρα, ακολουθεί και επιδρά με τη σειρά της στη ζωή της κοινωνίας. Κι απ’ αυτήν την άποψη σχετίζεται με την ελληνική λέξη πολιτισμός, που δηλώνει το σύνολο των υλικών και πνευματικών κατακτήσεων της κοινωνίας.
• Ο όρος Εκπαίδευση, γενικά, δηλώνει την οργανωμένη/θεσμοθετημένη διαδικασία της μετάδοσης και αφομοίωσης των γνώσεων, των μεθόδων και των συνηθειών, που αποτελούν το βασικό μέσο προετοιμασίας για τη ζωή και την άσκηση της κοινωνικής εργασίας. Η εκπαίδευση υπηρετεί τους κάθε φορά κοινωνικούς σκοπούς της αγωγής και της μόρφωσης: τι άνθρωπο θέλει να διαμορφώσει και διαπαιδαγωγεί η κοινωνία. Είναι μια διαδικασία που καθορίζεται από το επίπεδο της κοινωνικής ζωής, όχι μόνο των παραγωγικών δυνάμεων αλλά και των κοινωνικών σχέσεων, κι από τότε που θεσμοθετήθηκε μέσα στις οργανωμένες κοινωνίες έχει προφανή ταξικό χαρακτήρα.
Σε ότι αφορά την «κοινωνία της γνώσης» και «την κοινωνία των πολιτών» αποκαλύπτεται ότι δεν είναι τίποτα παραπάνω από τις Μ.Κ.Ο. και τα διάφορα δίκτυα πολιτών και ιδρυμάτων του εγχώριου και διεθνούς κεφαλαίου για την προώθηση του εθελοντισμού (προκειμένου να αναπληρωθεί το κενό που αφήνει η απόσυρση του καπιταλιστικού κράτους από μια σειρά τομείς κοινωνικής πολιτικής), αλλά και για την ιδεολογική χειραγώγηση του λαού με βάση τις προτεραιότητες και τις αξίες του κεφαλαίου π.χ. επιχειρηματικότητα.
Λίγα λόγια για τη λεγόμενη Δια βίου μάθηση και την Έρευνα και Καινοτομία. Η μεν πρώτη έρχεται να καλύψει το κενό που αφήνει η εντεινόμενη υποβάθμιση και περιορισμός της γενικής παιδείας με το συνεχές κυνήγι δεξιοτήτων και ληξιπρόθεσμων καταρτίσεων, ενώ η δεύτερη έχει υποταχθεί πλήρως και με τα τελευταία νομοθετήματα του ΣΥΡΙΖΑ στις ανάγκες κερδοφορίας του κεφαλαίου και όχι στις λαϊκές ανάγκες που συνεχώς διευρύνονται.

 ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Αν όντως εννοείτε, ότι:
• η στήριξη της τοπικής αγροτικής οικονομίας αποτελεί κεντρική σας επιδίωξη
• η ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα αποτελεί το μεγάλο πρώτο βήμα ώστε η ΠΚΜ να αποτελέσει πόλο βιώσιμης ανάπτυξης
Τότε τι θέση παίρνει η Διοίκηση για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων επιβίωσης των μικρομεσαίων αγροτών που αντιστέκονται στα μπλόκα του αγώνα ενάντια στα εξοντωτικά μέτρα που εξυπηρετούν το στρατηγικό στόχο της ΕΕ και γι’ αυτό πάνε αγκαλιά με την ΚΑΠ, που υιοθέτησε και υλοποιεί η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, σε συνέχεια των προηγούμενων κυβερνήσεων.
Άλλωστε ο διακηρυγμένος στόχος της ΕΕ για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας και στον αγροτικό τομέα, μέσα από την οικονομική μεγέθυνση, σημαίνει καταστροφή και συρρίκνωση των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων,

προκειμένου να συγκεντρωθεί και να ενισχυθεί παραπέρα η κερδοφορία των μεγάλων καπιταλιστικών αγροτικών επιχειρήσεων. Επιταχύνουν λοιπόν και αυτά τα μέτρα τη συγκέντρωση στη γη, παραγωγή και εμπορία των αγροτικών προϊόντων στις μεγάλες αγροτικές επιχειρήσεις.

 ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• Να σημειώσουμε ότι αν δεν υπήρχε η λαϊκή κινητοποίηση , η στήριξη του ΚΚΕ και με ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ στη βουλή , το ζήτημα της δυσοσμίας στη Δ. Θεσσαλονίκη θα συνέχιζε να παραμένει στις «καλένδες» όπως και τόσα χρόνια και επί διοικήσεων δικών σας.
• Για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, όπως αυτό της συντήρησης του παράκτιου αναχώματος, θέμα που το αναδείξαμε και ως ΚΚΕ στη Βουλή, θα κινητοποιήσετε τουλάχιστον τους αγρότες της περιοχής που κινδυνεύουν άμεσα ή η σθεναρή σας διεκδίκηση, περιορίζεται απλά στην σύνταξη μιας ΜΠΕ?
• Και τελευταίο, αλλά μείζονος σημασίας: Γίνεστε όχημα προώθησης ενός «πολυεργαλείου» για τα συμφέροντα του κεφαλαίου, της περιβόητης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ).
Στο κείμενο «Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την ΕΚΕ» (Μάρτης 2006) αναφέρεται ότι «η ΕΚΕ αποτελεί βασική προτεραιότητα στην ΕΕ για αύξηση της ανταγωνιστικότητας» και ότι αυτή «διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση νέων προτύπων επιχειρηματικής λειτουργίας και ανάπτυξης (…) με τα οποία κερδίζει και η επιχείρηση και το κοινωνικό σύνολο», καθώς αποτελούν «εργαλείο επίλυσης μιας σειράς κοινωνικών προβλημάτων και διατήρησης της κοινωνικής συνοχής».
Η ΕΚΕ, λοιπόν, αποτελεί εργαλείο ιδεολογικής χειραγώγησης, που οι εργαζόμενοι και ο λαός πρέπει να απορρίψουν στη συνείδησή τους. Γιατί ακόμα κι αυτές οι παροχές δεν είναι «χάρισμα» του δήθεν «καλού εργοδότη». Αποτελούν ένα ελάχιστο μέρος από τον τεράστιο πλούτο που παράγουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, ένα μικρό μέρος από την υπερκερδοφορία της καπιταλιστικής επιχείρησης, η οποία έχει προέλθει από την εκμετάλλευση των εργαζομένων.