Στο πλαίσιο της συγκρότησης, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας, της νέας Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης με θητεία από τον Απρίλιο του 2017 έως το Μάιο 2019(Άρθρο 76 Ν.3852/2010 – Φ.Ε.Κ.87 Α/7-6-2010), ο Δήμος Σκύδρας προσκαλεί φορείς της τοπικής κοινωνίας και δημότες, εφόσον ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην προαναφερόμενη Επιτροπή, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, εγγράφως, μέχρι την Παρασκευή 17-3-2017.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εξετάζει και διατυπώνει γνώμη για το σύνολο των θεμάτων που απασχολούν κι ενδιαφέρουν την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως για παράδειγμα: αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, επιχειρησιακό – τεχνικό – πρόγραμμα δράσης του Δήμου, προσχέδιο προϋπολογισμού, καταγραφή και τρόπο επίλυσης τοπικών προβλημάτων.
Αρμόδιο στέλεχος για πληροφορίες και κατάθεση δηλώσεων συμμετοχής είναι η Νικολίτσα Κολοβού, τηλέφωνο επικοινωνίας:2381351821.