Από το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Γιαννιτσών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Πέλλας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13723/13-2-2017 εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετατίθεται, η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της Δήλωσης Εφαρμογής (Δ.Ε.) έτους 2016 για το σύνολο των γεωργοπεριβαλλοντικών Δράσεων του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020 (ανειλημμένες Μέτρου 2.1.4 του ΠΑΑ 2007-2013), συμπεριλαμβανομένης της Δράσης 2.3 (Β).

Βάσει της εγκυκλίου, η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της Δ.Ε. 2016, μετατίθεται από τις 20/2/2017 στη νέα ημερομηνία 30/3/2017 και για 20 εργάσιμες ημέρες.
Οι προθεσμίες ηλεκτρονικής υποβολής για τους δικαιούχους των 2 Προσκλήσεων της Δράσης 2.3 (Β), έχουν ως ακολούθως:
 Δήλωση Εφαρμογής (Δ.Ε.) 2016: 30/3/2017 έως 28/4/2017 (30/3/2017 + 20 εργάσιμες).
 ΕΣΠΔ 2017(υποβολή )(μόνο για τους δικαιούχους της 2ης Πρόσκλησης): 30/3/2017 έως 28/4/2017 (30/3/2017 + 20 εργάσιμες).
 ΕΣΠΔ 2017(αναθεώρηση) )(μόνο για τους δικαιούχους της 2ης Πρόσκλησης): 30/3/2017 έως 15/5/2017 (30-3-2017 έως την καταληκτική προθεσμία υποβολής ΕΑΕ 2017)