Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 στις 13:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών 9ης/16-5-2016 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγητής: Αντώνιος Δ. Γυφτόπουλος, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.

Θέμα 2ο: Περί ανάκλησης της υπ. αρίθμ. 197/18-12-2009 απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χαλκιδικής.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 3ο: Έγκριση των θεωρημένων προγραμμάτων έργων και εργασιών δημόσιας και μη δημόσιας δασοπονίας έτους 2017.
Εισηγητής : Θεοφάνης Παπάς Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας

Θέμα 4ο: 3η τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2017.
Εισηγήτρια : Αθηνα Αηδονά-Αθανασιάδου ,Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Θέμα 5ο: Παράταση ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων πέραν του εθνικού πλαισίου ωραρίου την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 στη πόλη της Βέροιας.
Εισηγητής : Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας
Θέμα 6ο:Έγκριση για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕ Χαλκιδικής και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα « Παρακολούθηση δυνητικώς τοξικών μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής και αλιείας οστρακοειδών της Π.Ε. Xαλκιδικής δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Π.Ε. Χαλκιδικής, οικ. έτους 2017.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.
Θέμα 7ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας
Θέμα 8ο:Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Σερρών.
Εισηγήτρια: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Σερρών

Θέμα 9ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών της Π.Ε. Πιερίας.
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Πιερίας.

Θέμα 10ο : Τροποποίηση της αρίθμ. 282/22-12-2016 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση θέσπισης παγίου χορηγήματος καθαριότητος των Υπηρεσιών της Π.Ε Κιλκίς»
Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κιλκίς.
Θέμα 11ο : Τροποποίηση της αρίθμ. 283/22-12-2016 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση θέσπισης παγίου χορηγήματος καθαριότητος των Υπηρεσιών της Π.Ε Πέλλας εντός και εκτός Διοικητηρίου»
Εισηγητής: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αν.Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Πέλλας.
Θέμα 12ο : Ορισμός εκπροσώπου Π.Κ.Μ –Π.Ε Πέλλας στην Αστική Εταιρεία Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Έδεσσας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Ευάγγελος και Αμαλία Δίζα»
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αν.Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Πέλλας.
Θέμα 13ο : Ορισμός εκπροσώπων για το έτος 2017 για επιτροπές του Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης –Λ/Τ Ν. Μουδανιών.
Εισηγητής : Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.
Θέμα 14ο : Ορισμός εκπροσώπων για το έτος 2017 στη συγκρότηση της επιτροπής Ανέλκυσης Ναυαγίων του Λιμεναρχείου Ιερρισού.
Εισηγητής : Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Σερρών.
Θέμα 15ο : Ορισμός εκπροσώπων για το έτος 2017 στη συγκρότηση της επιτροπής Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής του Λιμεναρχείου Ιερισσού.
Εισηγητής : Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Σερρών.
Θέμα 16ο : Ορισμός εκπροσώπων για το έτος 2017 στη συγκρότηση της επιτροπής Χαρακτηρισμού Παραλιών ως Πολυσύχναστες του Λιμεναρχείου Ιερισσού.
Εισηγητής : Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Σερρών.