Συνάντηση του βουλευτή με τον προϊστάμενο Της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μανώλη Παπαδόπουλο και την υπεύθυνη του έργου Β. Κούρου
Απόλυτη αναγκαιότητα για την Πέλλα η χρηματοδότηση των μελετητικά ώριμων παρακάμψεων Χαλκηδώνας και Γιαννιτσών (για να ακολουθήσει και το τμήμα «Μαυροβούνι- Νότια παράκαμψη Έδεσσας») και η χρηματοδότηση του προαστιακού σιδηροδρόμου Μέσω Γιαννιτσών για την άρση της συγκοινωνιακής απομόνωσης της Πέλλας

Στην συνάντηση ο βουλευτής ενημερώθηκε για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται μελετητικά το τμήμα αυτό της Εθνικής Οδού και ζήτησε την επίσπευση της πλήρους ωρίμανσης του.

Η παρούσα αφορά τη «Μελέτη Βελτίωσης Ε.Ο.2 στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Έδεσσα/ Μελέτη τμήματος Μαυροβούνι – Νότια Παράκαμψη Έδεσσας».
Η παραπάνω μελέτη ανατέθηκε σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. ΔΜΕΟ/οικ./9269/11-12-2007 απόφαση έγκρισης αποτελέσματος διαγωνισμού του ΥΠΕΧΩΔΕ/ Γ.Δ.Σ.Ε./ΔΜΕΟ/α και το από 9/7/2008 ιδιωτικό συμφωνητικό που υπεγράφη μεταξύ του εργοδότη και των αναδόχων.
Περιλαμβάνονται οι εξής μελέτες:
1) Η προμελέτη και η οριστική μελέτη του ανισόπεδου κόμβου Ριζαρίου επί της νέας
Εθνικής οδού Θεσ/νίκης – Έδεσσας και του Ισόπεδου κόμβου επί της
υφισταμένης Ε.Ο. με κλάδο Α.Κ. Ριζαρίου,
2) Η οριστική μελέτη της Αρτηρίας στο τμήμα Μαυροβούνι – Α.Κ. ΕΔΕΣΣΑ 1
συμπεριλαμβανομένου του “cut and cover” ( σήραγγα στο Μαυροβούνι)

3) Η οριστική μελέτη του παράπλευρου δικτύου στο παραπάνω τμήμα της Αρτηρίας.

Ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μανώλης Παπαδόπουλος ενημέρωσε τον βουλευτή ότι έχει είναι έτοιμη η μελέτη, έχει ατύπως παραδοθεί και περιμένει την έκδοση των Υπουργικών αποφάσεων και των εγκυκλίων του νέου Νόμου για τα Δημόσια Έργα προκειμένου να εγκριθεί και πληρωθεί με πιστώσεις που έχουν εξασφαλιστεί. Θα απομένει μετά μόνο η οριστική μελέτη των τεχνικών έργων ( γέφυρες κλπ).

Η προσπάθεια χρηματοδότησης των οδικών παρακάμψεων Χαλκηδώνας και Γιαννιτσών που είναι μελετητικά απόλυτα ώριμες και μετά του εν λόγω έργου «Μαυροβούνι- Νότια Παράκαμψη Έδεσσας» είναι απολύτως αναγκαία ( μαζί με την χρηματοδότηση της προαστιακής σύνδεσης μέσω Γιαννιτσών) για να εξασφαλιστεί η άρση της συγκοινωνιακής απομόνωσης της Πέλλας στην οποία καταδίκασαν την Πέλλα οι προηγούμενες κυβερνήσεις (με ευθύνη και των πολιτευτών και φορέων της Πέλλας) που επέτρεψαν στο παρελθόν να φθάσουν τα πράγματα στο απροχώρητο.