Σε στοχευμένες δράσεις για την προώθηση του Συμφώνου των Δημάρχων προχωρά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η 1η συνάντηση του Τοπικού Ενεργειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου EMPOWERING θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017 στις 11:00 το πρωί, στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (κεντρικό κτίριο, Βασιλίσσης Όλγας 198, Θεσσαλονίκη).

H Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει ως εταίρος του έργου “Local Public Authorities to Build Integrated Sustainable Energy Strategies (EMPOWERING)” που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα HORIZON 2020. Ο επικεφαλής εταίρος του έργου είναι η αναπτυξιακή εταιρία SVIM – SVILUPPO MARCHE SPA SOCIETA UNIPERSONALE με έδρα την Ιταλία, ενώ συμμετέχουν οργανισμοί περιβάλλοντος, αναπτυξιακές εταιρίες, ινστιτούτα ερευνών, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης από την Ισπανία, τη Ρουμανία, τη Σουηδία, την Κροατία, την Ουγγαρία και την Ελλάδα.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.497.003,75€ και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 110.350,00€ με ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%.
Τo έργο EMPOWERING πρόκειται να συμβάλλει στην αλλαγή της στρατηγικής έξι Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τις χαμηλές εκπομπές άνθρακα μέσα από τη βελτίωση των ικανοτήτων των δήμων και των περιφερειακών εκπροσώπων για τη διαμόρφωση και εφαρμογή ολοκληρωμένων ενεργειακών στρατηγικών και σχεδίων. Το έργο έχει ως στόχο τη γεφύρωση του χάσματος των δεξιοτήτων που απαιτούνται για το σχεδιασμό ενεργειακών μέτρων στο νέο πλαίσιο 2030 για την Κλιματική και Ενεργειακή Πολιτική, όσον αφορά στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση.
Στο επίκεντρο του έργου EMPOWERING, βρίσκεται το Σύμφωνο των Δημάρχων, που αποτελεί μία εκούσια δέσμευση των πόλεων που το έχουν υπογράψει προκειμένου να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της εφαρμογής ενός Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ).
Οι Δήμοι που συμμετέχουν στο έργο EMPOWERING και θα υποστηριχθούν στην επικαιροποίηση των υφιστάμενων ΣΔΑΕ είναι οι Δήμοι Έδεσσας, Πυλαίας-Χορτιάτης, Καλαμαριάς, Νεάπολης-Συκεών και Παύλου Μελά. Οι Δήμοι που θα υποστηριχθούν στη διαμόρφωση των σχεδίων δράσης τους είναι οι Δήμοι Κασσάνδρας, Νάουσας, Πέλλας, Πολυγύρου, Πύδνας-Κολινδρού, Σιθωνίας και Ωραιοκάστρου.
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου προβλέπεται η συγκρότηση ενός Τοπικού Ενεργειακού Συμβουλίου (Local Energy Board_LEB) για την υποστήριξη του έργου, από εκπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που εμπλέκονται σε θέματα ενεργειακής πολιτικής. Συμμετέχουν οι Δήμοι που θα υποστηριχθούν από τις δράσεις του έργου καθώς και τοπικοί φορείς, επιμελητήρια, σύνδεσμοι, ερευνητικά κέντρα, φορείς χάραξης και φορείς υποστήριξης πολιτικής Αειφόρου Ενέργειας κ.ά. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας), το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους στην πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Το Τοπικό Ενεργειακό Συμβούλιο θα:
• συνεισφέρει στη βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων των εκπροσώπων των Δήμων, μέσω των σεμιναρίων ανάπτυξης ικανοτήτων (capacity building) για Δήμους που διαμορφώνουν νέα ΣΔΑΕ και για Δήμους που επικαιροποιούν υφιστάμενα ΣΔΑΕ, που θα διοργανώσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
• συμμετέχει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειριών και καλών πρακτικών,
• συμμετέχει στις προγραμματισμένες διεθνείς συναντήσεις και στις επιδεικτικές επισκέψεις, που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου και
συνεισφέρει στην προβολή του έργου εντός των δικτύων συμβάλλοντας στις δράσεις διάδοσής του.