* Διασφαλισμένη από τον πρώην Υπουργό η κοινοτική χρηματοδότηση

Το τεράστιο σκάνδαλο σε βάρος του Νομού μας, οι σκόπιμες καθυστερήσεις και οι κομματικές σκοπιμότητες με τις οποίες αφέθηκε να χαθεί μια ολόκληρη διετία 2011 – 2012, αφού προηγουμένως είχε χαθεί και το διάστημα Δεκέμβρης 2009 με Αύγουστου 2011 και μεθοδεύτηκε η ¨επιχείρηση¨ για να πάει ¨στις καλένδες¨ το Φράγμα Αλμωπαίου (Καλής) – γιατί είχε το κουσούρι να το εμπνευστεί και να το δρομολογήσει η Νέα Δημοκρατία – αποκαλύπτεται και από την απάντηση σε σχετική Ερώτηση Καρασμάνη, της σημερινής ηγεσίας του Υπουργείου. Στην οποία πέφτει τώρα εξ ολοκλήρου το βάρος της ευθύνης για να προχωρήσουν οι διαδικασίες υλοποίησης αυτού του μεγάλου έργου.
Υπενθυμίζεται ότι, με την υπουργική απόφαση 4369 της 21/5/2009, η κύρια μελέτη εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, στο Μέτρο 125 Α1, με προϋπολογισμό 3,4 εκατομμυρίων ευρώ. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 8/12/2009 με την υποβολή προσφορών και με ημερομηνία παράδοσής της την 9η/9/2011.
Η Κυβέρνηση άλλαξε με τις εκλογές της 4ης/10/2009. Αλλά, παρά τις διαβεβαιώσεις – καταγεγραμμένες στα πρακτικά της Βουλής αλλά και σε επίσημα έγγραφα του Υπουργείου – ότι ο διαγωνισμός για την μελέτη προχωράει κανονικά σύμφωνα με την απόφαση, αίφνης, η ηγεσία της περιόδου εκείνης (απόφαση 10400 της 11ης/8/2011), ακυρώνει τον διαγωνισμό με φαιδρές και ανυπόστατες δικαιολογίες και προκηρύσσει νέο. Αυτή δε η πολιτική φαρσοκωμωδία, ¨παίχτηκε¨ ενώ απέμενε κάτι λιγότερο από… ένας μήνας για την ημερομηνία (9/9/2011) οπότε θα έπρεπε να παραδοθεί η κύρια μελέτη και να προκηρυχθεί η κατασκευή του Φράγματος, με ολοκλήρωσή του στο τέλος του 2013!!!
Από την απάντηση στην Ερώτηση Καρασμάνη (με προσεκτική ανάγνωση των ημερομηνιών) προκύπτουν αβίαστα οι παρακάτω διαπιστώσεις: Ότι την περίοδο 2011 – 2012, επιδείχτηκε μια απίστευτη αδιαφορία και απόλυτη αδράνεια για το συγκεκριμένο θέμα… Ότι από τα μέσα του 2013, με Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και με τη νέα ηγεσία στο Υπουργείο, επαναδρομολογήθηκαν οι διαδικασίες για την μελέτη του έργου… Και ότι οι διαδικασίες αυτές επιταχύνθηκαν στο διάστημα του εξαμήνου της υπουργίας Καρασμάνη.
Οι ευθύνες – αλλά και υποχρεώσεις – της σημερινής ηγεσίας του Υπουργείου, έγκεινται στα εξής:
• Ενώ στην απάντησή της προς Καρασμάνη, επιβεβαιώνει ότι από τον Ιανουάριο του 2015, η Διεύθυνση Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων του ΥΠΕΝ έχει πιστοποιήσει εγγράφως την πληρότητα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, δυό και πλέον χρόνια τώρα δεν έχει κάνει τίποτα.
• Ενώ αναφέρεται στο Μέτρο 4.3.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (σσ με το οποίο ο Γιώργος Καρασμάνης εξασφάλισε 436 εκατομμύρια για την κατασκευή αρδευτικών έργων) δεν το έχει ακόμη προκηρύξει, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες κατασκευής του Φράγματος Αλμωπαίου.
Συνεπώς, οι ευθύνες για τυχόν συνέχιση των καθυστερήσεων για την υλοποίηση του έργου, βαρύνουν στο εξής την σημερινή ηγεσία… Όπως την βαρύνει και η υποχρέωση να βάλει τέλος στην ακατανόητη – επί δύο χρόνια – επιμονή της να μην προκηρύσσει το Μέτρο 4.3.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 αφήνοντας αναξιοποίητα τα διασφαλισμένα από τον προκάτοχό του Υπουργό κονδύλια για να προχωρήσουν οι διαδικασίες υλοποίησης τόσο του Φράγματος Αλμωπαίου, όσο και άλλων αρδευτικών έργων στη χώρα μας.
Ακολουθεί η απάντηση στην Ερώτηση του Γ. Καρασμάνη
« Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γ. Καρασμάνης, σας πληροφορούμε τα εξής :

Όσον αφορά στην κατασκευή του φράγματος Αλμωπαίου (Καλής) Ν. Πέλλας, σημειώνεται ότι, με μέριμνα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (αρμόδια η Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής), εκπονείται η μελέτη φράγματος με τίτλο : ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΛΜΩΠΑΙΟΥ (ΚΑΛΗΣ) Ν. ΠΕΛΛΑΣ. Αντικείμενο της μελέτης είναι η σύνταξη προμελέτης, οριστικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή φράγματος επί του ποταμού Αλμωπαίου (Καλής) στον Ν. Πέλλας. Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ταμιευτήρα για την άρδευση γεωργικών εκτάσεων των ευρύτερων περιοχών της πεδιάδας Θεσσαλονίκης και την ενίσχυση της οικολογικής παροχής στην περιφερειακή τάφρο Θεσσαλονίκης.

Η μελέτη θα περιλαμβάνει τη διερεύνηση των συνθηκών κατασκευής του φράγματος με την εκτέλεση των απαιτούμενων ερευνητικών εργασιών και την εκπόνηση των αντίστοιχων υποστηρικτικών μελετών όπως υδρολογικών, τοπογραφικών, γεωλογικών, υδρογεωλογικών, γεωτεχνικών, περιβαλλοντικών, οικονομικής σκοπιμότητας κ.ά.

Η μελέτη ανατέθηκε στη σύμπραξη των γραφείων μελετών ΄΄ΡΟΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. – INTEGER Α.Ε. – NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E.M. – GUD GEOTECHNIC UND DYNAMIC Gmbh΄΄, κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού. Η σχετική σύμβαση υπεγράφη με το Ιδιωτικό Συμφωνητικό ποσού 1.895.234,64 ευρώ (με ΦΠΑ) στις 27/5/2013, ενώ στις 4/12/2014 υπεγράφη τροποποιητικό συμφωνητικό για την υποκατάσταση της εταιρείας NERCO Α.Ε. στην κατ. 23 των γεωργικών μελετών από τον μελετητή Γεώργιο Παπανικολάου, Γεωπόνο (λόγω συνταξιοδότησης του Γεωπόνου της NERCO Α.Ε.).

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, η συνολική προθεσμία περαίωσης της σύμβασης είναι είκοσι (20) μήνες, ήτοι έληξε στις 27/1/2015.

Όσον αφορά στην πορεία εκπόνησης της μελέτης , σημειώνεται ότι , αρχικά, εγκρίθηκαν τα προγράμματα υποστηρικτικών μελετών ( Γεωτεχνικά , Γεωλογικά και Τοπογραφικά Α΄ φάσης) της εν λόγω μελέτης.

Σημαντικά θέματα τα οποία, μεταξύ άλλων τέθηκαν στην εγκριθείσα εισηγητική έκθεση, βάσει των οποίων καταστρώθηκε και το πρόγραμμα των μελετών της Α΄ φάσης ήταν :
• Η αναγκαιότητα διερεύνησης της δυνατότητας κατασκευής στις δύο εναλλακτικές θέσεις του άξονα του φράγματος που πρότεινε η μελέτη Γρ. Δοξιάδη από γεωλογική / γεωτεχνική άποψη , αλλά και από λοιπούς περιορισμούς (π.χ. αρχαιολογία).
• Η διερεύνηση του τύπου του φράγματος που πρέπει να εφαρμοστεί.
• Η αναγκαιότητα επαναξιολόγησης των πλημμυρικών παροχών σχεδιασμού των έργων και η οριστικοποίηση αυτών.
• Η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου σε δύο (2) στάδια : ΠΠΠΑ και ΜΠΕ , σύμφωνα με τον νέο Ν. 4014/11 και όπως προβλεπόταν, άλλωστε, από το ΦτΕ . Επίσης, η αναγκαιότητα εκπόνησης Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης κατά τη φάση της ΜΠΕ, σύμφωνα με τον Ν. 4014/11.

Με την αριθ. πρωτ. 3306/100160/13-8-2013 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) , εγκρίθηκε η Εισηγητική ΄Εκθεση και το Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης , καθώς και τα προγράμματα : α) των Γεωτεχνικών ερευνών Α΄ φάσης, β) των Γεωλογικών εργασιών Α΄ φάσης και γ) των Τοπογραφικών εργασιών της εν λόγω μελέτης.

Με την αριθ. πρωτ. 4821/162676/22-12-2014 Απόφαση ΥΠΑΑΤ, έγινε η έγκριση της Γεωργικής Μελέτης και των παρακάτω Υποστηρικτικών Μελετών, για τις ανάγκες της Προμελέτης, της μελέτης αυτής : α) Τοπογραφικής Μελέτης (πλην κτηματολογίου), β) Γεωλογικής Μελέτης Α΄ φάσης και γ) Γεωτεχνικών Μελετών και ερευνών Α΄ φάσης.

Με την αριθ. πρωτ. 4855/163408/23-12-2014 Απόφαση ΥΠΑΑΤ, έγινε η έγκριση της Προμελέτης των Υδραυλικών και της Προμελέτης των Η/Μ έργων και της Έκθεσης γενικής διάταξης αρδευτικών έργων (Υδραυλικής και Η/Μ) της εν λόγω μελέτης.

Κατόπιν σχετικών επικοινωνιών με τα στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), η αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής του ΥΠΑΑΤ αποφάσισε την παύση της διαδικασίας ΠΠΠΑ και την εκπόνηση απευθείας ΜΠΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4014/11, και απέστειλε την Α.Π. 4388/150190/25-11-2014 εντολή έναρξης εκπόνησης ΜΠΕ.

Μετά από σχετικές συναντήσεις και αλληλογραφία, ο Ανάδοχος απεδέχθη τη διαδικασία αυτή (τροποποίηση σύμβασης) και δεσμεύτηκε με σχετικό έγγραφό του για την υποβολή της ΜΠΕ εντός του 2014 και την υποβολή της Μελέτης θραύσης φράγματος και διόδευσης πλημμυρικού κύματος μέχρι τις 20-01-2015.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεδομένα της σύμβασης , η χρονική εξέλιξη αυτής εξελίχθηκε ως εξής:
– O ανάδοχος, με το από 22-12-2014 έγγραφό του, υπέβαλλε τη ΜΠΕ στην αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής του ΥΠΑΑΤ, η οποία ΜΠΕ, με το αρ. 4823/162695/22-12-2014 έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής του ΥΠΑΑΤ διαβιβάστηκε αρμοδίως στην Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ. Στη συνέχεια, ο ανάδοχος, με τα από 20-01-2015 και 23-01-2015 έγγραφά του, υπέβαλλε εμπρόθεσμα τη Μελέτη θραύσης φράγματος και διόδευσης πλημμυρικού κύματος και τη μελέτη της Ειδικής Αξιολόγησης, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις 27-01-2015 (με το αριθμ. 420/9837/27-01-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής) στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ. Η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ πιστοποίησε την πληρότητα της ΜΠΕ και απέστειλε στις 04-03-2015 αντίγραφα αυτής στους συναρμοδίους φορείς προς γνωμοδότηση.

Σε σχετική ενημέρωση που είχε η Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής του ΥΠΑΑΤ από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ, μετά την υποβολή του συνόλου των γνωμοδοτήσεων, αναμένεται η έκδοση της Απόφασης των Περιβαλλοντικών Όρων, οι οποίοι, κατά την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, θα ενσωματωθούν σε αυτήν, θα εκπονηθούν τα Τεύχη Δημοπράτησης, τα ΣΑΥ-ΦΑΥ, η μελέτη Κτηματογράφησης και η Μελέτη Οικονομικής Σκοπιμότητας και θα εγκριθεί και ολοκληρωθεί η εν λόγω Σύμβαση.

Με την αρ. πρωτ. 4377/07-06-2016 Απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής, αποφασίστηκε η συνέχιση της πράξης ΄΄Μελέτη κατασκευής φράγματος Αλμωπαίου (Καλής) Ν. Πέλλας΄΄ στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και η τελευταία εγκεκριμένη παράταση προθεσμίας της μελέτης είναι μέχρι τις 31-10-2017.

Σε ότι αφορά στην κατασκευή του φράγματος, σημειώνεται ότι στο ΠΑΑ 2014-2020, υπάρχει το Μέτρο 4.3.1 που αφορά ΄΄Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων΄΄. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης για χρηματοδότηση έργων από τον λόγω Μέτρο, θα πρέπει να υποβληθεί πρόταση για την κατασκευή του εν λόγω φράγματος, η οποία θα αξιολογηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των έργων στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Πληροφοριακά αναφέρεται ότι η αξιολόγηση είναι συγκριτική και θα πρέπει να υπάρχει πλήρης ωριμότητα του έργου. Υπάρχει κριτήριο συμπληρωματικότητας, σύμφωνα με το οποίο τα έργα που έχουν συμπληρωματικότητα με έργα του ΠΑΑ 2007-2013, λαμβάνουν επιπλέον βαθμολογία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ »