Αγαπητοί καταναλωτές,

Στόχος της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας, όπως καθορίζεται από την στρατηγική του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου της, είναι η βελτίωση της ποιότητας του νερού που προσφέρει, καθώς και η απρόσκοπτη παροχή του σε όλους τους καταναλωτές του Δήμου μας.

Επιπρόσθετα στα πλαίσια της διαρκούς εξέλιξης των υπηρεσιών της Επιχείρησης είναι η κατασκευή έργων για την αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στην πόλη της Αριδαίας και στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αλμωπίας.
Με στόχο λοιπόν, την ενημέρωση και επικοινωνία με τους δημότες του Δήμου μας, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλμωπίας παρουσιάζει τα έργα και τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2016.

• Υλοποίηση του μεγάλου έργου κατασκευής δικτύου ακαθάρτων οικισμού Αριδαίας.

• Οργάνωση της λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας και συγκεκριμένα:

1. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού 2017.
2. Συγκρότηση Επιτροπών της Επιχείρησης.
3. Σύνταξη Υπηρεσιακού Σχεδίου Δράσης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αλμωπίας.
4. Εγκατάσταση συστήματος εξόφλησης λογαριασμών με κάρτα.
5. Αναπροσαρμογή χρεώσεων καταναλωτών.
6. Υποβολή προτάσεων σε Επιχειρησιακά Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
7. Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας 2016.
8. Καταχώρηση στοιχείων στο αρχείο καταναλωτών της Επιχείρησης.

• Κατανοώντας τις οικονομικές δυσκολίες των πολιτών λόγω της γενικότερης οικονομικής κατάστασης της χώρας, προβήκαμε σε ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων χρεών των καταναλωτών προς την Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας με ευνοϊκούς όρους.

• Στην προσπάθειά μας για εξυγίανση αλλά και ρεαλιστική τακτοποίηση και νοικοκυροσύνη της επιχείρησης προβήκαμε στην ρύθμιση των οφειλών των παρελθόντων ετών της Επιχείρησης προς τη Δ.Ο.Υ.

• Στα πλαίσια της ίσης και δίκαιης αντιμετώπισης όλων των πολιτών, αλλά και της εύρυθμης λειτουργίας της επιχείρησης προβήκαμε σε βεβαίωση χρεών των καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ..

• Διενέργεια μικροβιολογικών, φυσικοχημικών, φυτοφαρμάκων και αναλύσεων βαρέων μετάλλων του πόσιμου ύδατος στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Αλμωπίας.

• Χλωριώσεις και απολυμάνσεις όλων των δικτύων και δεξαμενών του Δήμου Αλμωπίας από συνεργείο της Επιχείρησης.

• Ενημερωτικές συναντήσεις και συνελεύσεις με τους κατοίκους και τους Προέδρους των Τ.Κ. προς ενημέρωση.

• Εκτενής ενημέρωση των Προέδρων και των Τοπικών Συμβουλίων σχετικά με την οικονομική κατάσταση της ΔΕΥΑ με στόχο τη διαμόρφωση της νέας τιμολογιακής πολιτικής.

• Εκτενής ενημέρωση και συζήτηση με τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης σχετικά με την οικονομική κατάσταση της ΔΕΥΑ με στόχο τη διαμόρφωση της νέας τιμολογιακής πολιτικής και την κατάθεση προτάσεων.

• Λειτουργία ταμείων σε διάφορες Τ.Κ. για καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών.

• Αποκατάσταση Ηλεκτρομηχανολογικών βλαβών σε γεωτρήσεις και αντλιοστάσια των Τ.Κ. του Δήμου και συγκεκριμένα:
1. Αποκατάσταση βλάβης ηλεκτροδότησης δεξαμενής Τ.Κ. Λυκοστόμου.
2. Εγκατάσταση ασύρματου φλοτέρ στην εφεδρική γεώτρηση Τ.Κ. Νότιας.
3. Αποκατάσταση μηχανολογικών βλαβών στο αντλιοστάσιο Τ.Κ. Αψάλου.
4. Αποκατάσταση βλάβης μοτέρ-αντλίας υποβρύχιου συγκροτήματος γεώτρησης οικισμού Μοναστηρακίου.
5. Αποκατάσταση βλάβης μοτέρ-αντλίας υποβρύχιου συγκροτήματος γεώτρησης Τ.Κ. Αλώρου.
6. Αποκατάσταση βλάβης μοτέρ-αντλίας υποβρύχιου συγκροτήματος γεώτρησης Τ.Κ. Θεοδωρακίου.
7. Αποκατάσταση βλάβης μοτέρ-αντλίας υποβρύχιου συγκροτήματος γεώτρησης Τ.Κ. Ξιφιανής.
8. Αποκατάσταση βλάβης βοηθητικής αντλίας Τ.Κ. Γαρεφίου.
9. Αποκατάσταση βλάβης μοτέρ-αντλίας υποβρύχιου συγκροτήματος αντλιοστασίου Τ.Κ. Αψάλου.

• Καθαρισμός και απολύμανση 9 υδατοδεξαμενών σε Τ.Κ. του Δήμου για προληπτικούς λόγους.

• Τοποθέτηση δύο ασύρματων συστημάτων ελέγχου στάθμης δεξαμενών ύδρευσης.

• Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης Τ.Κ. Αρχαγγέλου.

• Αντικατάσταση τμήματος αγωγού πηγών Τ.Κ. Όρμας.

• Αντικατάσταση τμήματος αγωγού γεώτρησης Τ.Κ. Αψάλου.

• Επισκευή δεξαμενής Τ.Κ. Τσακώνων.

• Επισκευή φρεατίων πηγών Οικισμού Κορυφής.

• Επισκευή δικτύου πηγών Τ.Κ. Γαρεφείου.

• Επισκευή πηγών Οικισμού Αετοχωρίου.

• Αντικατάσταση μειωτή πίεσης στην Τ.Κ. Περίκλειας.

• Εξωτερικός καθαρισμός και συντήρηση υδραγωγείων Τ.Κ. του Δήμου.

• Επισκευές κουφωμάτων στα αντλιοστάσια και τις δεξαμενές των Δ.Κ. και Τ.Κ. του Δήμου.

• Αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματος με άσφαλτο από εκσκαφές επισκευής δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

• Καθαρισμός δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων μήκους 1800 μέτρων περίπου και 45 φρεατίων με αποφρακτικό μηχάνημα.

• Συντήρηση και επισκευή όλων των τοποθετημένων χλωριωτών και τοποθέτηση νέων στις Τ.Κ. του Δήμου.

• Επισκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στις δεξαμενές των Τ.Κ. του Δήμου μας.

• Επισκευή και συντήρηση οικίσκων της Δ.Ε.Υ.Α. σε όλες τις Τ.Κ. του Δήμου μας.

• Αποκατάσταση βλαβών πυροσβεστικών κρουνών στις Τ.Κ. του Δήμου μας.

• Τοποθέτηση νέων τερματικών βανών καθαρισμού σε δίκτυα ύδρευσης των Τ.Κ. του Δήμου.

• Πραγματοποίηση 55 συνδέσεων και επανασυνδέσεων ύδρευσης και 7 νέων συνδέσεων αποχέτευσης.

• Κατάργηση 22 παράνομων παροχών σε διάφορες Τ.Κ. του Δήμου.

• Υποβολή προτάσεων προς το Υπουργείο Εσωτερικών για κατασκευή δικτύων ύδρευσης για την πόλη της Αριδαίας και την Τ.Κ. Νότιας με στόχο την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και της ύπαρξης αρσενικού.

• Αντιμετώπιση συνολικά 613 βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης σε όλες τις Τ.Κ. του Δήμου και αντιμετώπιση 48 βλαβών στο δίκτυο αποχέτευσης της πόλης της Αριδαίας.

-Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ