Με γνώμονα την πληρέστερη ενημέρωση και προστασία του καταναλωτικού κοινού, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει για τους ελέγχους που διενεργούνται στα αυγά, επισημαίνοντας τα ακόλουθα :

Σε συνέχεια του έκτακτου ελέγχου που πραγματοποιήθηκε την 1η Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη, από ελεγκτές της Διεύθυνσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής οι οποίοι συμμετείχαν σε μεικτό κλιμάκιο υπό τον συντονισμό του Συντονιστικού Κέντρου Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥ.Κ.Α.Π.) και την εξέταση της ένστασης της επιχείρησης, προκύπτουν τα παρακάτω:
Στους χώρους της εγκατάστασης κέντρου ωοσκόπησης και συσκευασίας αυγών με την επωνυμία ΜΕΓΑΦΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε. διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν 87 παλέτες αυγών (10.800 αυγά έκαστη παλέτα) τα οποία δεν έφεραν την κατάλληλη σήμανση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα αυγά κατασχέθηκαν και, δεδομένου ότι δεν αποδείχθηκε η ιχνηλασιμότητά τους, αποκλείονται από την κατανάλωση και διαχειρίζονται ως ζωικά υποπροϊόντα με βάση τον κανονισμό 1069/2009.
Τέλος, στην επιχείρηση επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4235/2014.