Στα πλαίσια λειτουργίας της δομής Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Έδεσσας και για την πληρέστερη πληροφόρηση και ενημέρωση των δημοτών σε θέματα υγείας θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική ομιλία με θέμα «Νόσος Alzheimer στην Τρίτη Ηλικία» το Σάββατο 18 Μαρτίου στις 18:00 στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Έδεσσας.

Ο Νευρολόγος κ. Ρίζος Γεώργιος θα παρουσιάσει την εκδήλωση της νόσου, τα αποτελέσματα της σε άτομά Τρίτης Ηλικίας καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης τους. Παράλληλα θα γίνει μία γενικότερη ενημέρωση σε θέματα άνοιας και νευρολογικών παθήσεων που έχουν συχνότερη εμφάνιση σε άτομα Τρίτης Ηλικίας.
Η λειτουργία της δομής Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Έδεσσας χρηματοδοτείται στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.