Την ένταξη της αναβάθμισης του εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) των σχολικών μονάδων της Κεντρικής Μακεδονίας στο νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με συνολικά κονδύλια 1,8 εκ. ευρώ υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Στόχος του έργου είναι να βελτιωθούν και να ενισχυθούν οι ψηφιακές υποδομές των σχολικών μονάδων της Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να ενδυναμωθεί η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στην προσχολική, πρωτοβάθμια και γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Επιπλέον, επιδίωξη είναι η δημιουργία θετικών συνθηκών και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών από όσους μετέχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Η εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση και η αξιοποίησή τους αποτελεί αναγκαιότητα, καθώς έχει ως κύριο στόχο τη δημιουργία ενός σχολείου που θα είναι καινοτόμο, ελκυστικό για τους μαθητές και θα παρέχει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση για όλους, σε ένα αναβαθμισμένο σχολικό περιβάλλον στο οποίο οι εκπαιδευτικοί διευκολύνονται να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες και να αναπτύξουν τις ικανότητες των μαθητών. Ταυτόχρονα, συμβάλλει στην αντιμετώπιση και τη μείωση του μείζονος προβλήματος της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, το οποίο αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Η χρήση των ΤΠΕ βοηθά στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών και στην αλλαγή της διδακτικής πρακτικής, της διαδικασίας μάθησης και της επικοινωνίας.
Στο πλαίσιο του έργου, θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σε σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα σταθερών και φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, επιτραπέζιων βιντεοπροβολέων, εκτυπωτών, διαδικτυακών καμερών, εξωτερικών σκληρών δίσκων, πολυμηχανημάτων, ασύρματων σημείων πρόσβασης, εξυπηρετητών, υπολογιστικών μονάδων χαμηλού όγκου-κατανάλωσης, ακουστικών, μεταγωγέων, σετ ρομποτικής και διαδραστικών συστημάτων.
Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, «ενάμιση μήνα μετά την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης, ήδη εντάσσουμε στο νέο ΕΣΠΑ το σημαντικό αυτό έργο αναβάθμισης του εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στα σχολεία μας. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας έχει προσδιορίσει τις ποσότητες και τα είδη ψηφιακού εξοπλισμού ανά σχολική μονάδα και θέλω να ευχαριστήσω τόσο τους αρμόδιους της Διεύθυνσης, όσο και τα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την ταχύτητα με την οποία ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας. Στόχος μας είναι να υλοποιήσουμε το ταχύτερο τις δράσεις και τα έργα που χρηματοδοτούνται από το νέο ΕΣΠΑ στην Κεντρική Μακεδονία, με έμφαση στις παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Πλέον το έργο εντάχθηκε και έχει διασφαλισμένη χρηματοδότηση 1,8 εκ. ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ. Η βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών εκπαίδευσης, η παροχή των πλέον εξελιγμένων μέσων στους μαθητές της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και η βελτίωση του έργου των εκπαιδευτικών, συντελούν στη συνολική αναβάθμιση της Παιδείας, που πρέπει να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα όλων μας. Το ελληνικό σχολείο μπορεί να γίνει καλύτερο και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας φροντίζει γι’ αυτό. Όπως φροντίζει να γίνει η μαθησιακή διαδικασία σύγχρονη, ελκυστική και αποτελεσματική και να περιοριστεί ο αριθμός των παιδιών που εγκαταλείπουν το σχολείο για διάφορους λόγους».