(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΡΙΔΑΙΑ, ΓΑΡΕΦΙ, ΧΡΥΣΑ-ΤΣΑΚΟ-ΡΟΔΩΝΙΑ, ΑΛΩΡΟ ΚΑΙ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟ)

Τη συντήρηση και επισκευή κοινόχρηστων χώρων στη Δ.Ε. Αριδαίας, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας μετά από πρόταση της Δημοτική Αρχής.


Οι παρεμβάσεις αφορούν στην πόλη της Αριδαίας και στις Τ.Κ. Γαρεφείου, Χρύσας-Τσάκων-Ροδωνιάς, Αλώρου και Λυκοστόμου και έχουν να κάνουν με τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων. Οι εργασίες που θα γίνουν περιλαμβάνουν την προμήθεια και τοποθέτηση 18 ιστών ηλεκτροφωτισμού ύψους 3 μέτρων, εκ των οποίων τα 9 θα τοποθετηθούν στην Αριδαία (οδός Κύπρου) και 9 στο Γαρέφι (περιοχή γέφυρα και Νηπιαγωγείο). Παράλληλα, θα φωταγωγηθεί η περιοχή Δασάκι της Αριδαίας εσωτερικά και εξωτερικά με 8 προβολείς LED 50W και 18 προβολείς LED 30W. Επίσης, θα φωταγωγηθούν κοινόχρηστοι χώροι στην Τ.Κ. Χρύσας-Τσάκων-Ροδωνιάς με την τοποθέτηση και εγκατάσταση συνολικά 15 φωτιστικών τα οποία θα αποξηλωθούν και θα τοποθετηθούν από δημοτικό χώρο. Επιπλέον, θα συντηρηθούν 6 φωτιστικά στην είσοδο του Αλώρου με την τοποθέτηση σφαιρικών γλόμπων και θα ηλεκτροδοτηθεί η άνω πλατεία του Λυκοστόμου που δεν έχει φωτιστεί ποτέ εδώ και αρκετά χρόνια από τη μέρα της κατασκευής της.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 25.999 ευρώ (με το ΦΠΑ) από τη ΣΑΤΑ 2016.