Συνάντηση Γιάννη Σηφάκη με Υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλη Κόκκαλη και Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Νίκο Αντώνογλου για την διερεύνηση της τελικής λύσης.

Υπήρξε συμφωνία στην πρόταση να επιτραπεί η ίδρυση χώρων συγκέντρωσης οπωροκηπευτικών («Στέκια») μόνο ως φορολογικά υποκαταστήματα των μεταποιητικών βιομηχανιών (για τα προϊόντα που κατευθύνονται στην βιομηχανία) ή των εμπόρων ( εγγεγραμμένων στο μητρώο εμπόρων) με ταυτόχρονη ύπαρξη χώρων αποθήκευσης και ψύξης ( με μόνιμους ή φορητούς ψυκτικούς θαλάμους) ιδιοκτησίας του εμπόρου για τα νωπά προϊόντα που προορίζονται για εμπόριο.

Παράλληλα να οριστούν προδιαγραφές για τον χώρο, για τις συνθήκες υγιεινής, απασχόληση ειδικών κλπ
Αποφασίστηκε η συνεργασία Υπουργείου Οικονομικών, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Υπουργείου Ανάπτυξης ( Γενική Γραμματεία Εμπορίου) για την άμεση προώθηση κοινής υπουργικής απόφασης για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η διαιώνιση της σημερινής κατάστασης θα συνέχιζε την παράνομη λειτουργία χώρων χωρίς άδειες, χωρίς εγκεκριμένες συνθήκες υγιεινής, χωρίς ελέγχους, και θα αποτελούσε αντικίνητρο στην ίδρυση οργανώσεων παραγωγών αφού δεν θα εξασφάλιζε τον υγιή και ισότιμο ανταγωνισμό εκτρέφοντας παράλληλα την μαύρη διακίνηση αγροτικών προϊόντων.