Ο Σύνδεσμος Εκπροσώπησης Αγροτικών Συνεταιρισμών και Οργανώσεων Προαγωγών Νομού Πέλλας (Σ.Ε.Α.Σ.) διοργάνωσε μια ακόμη ενημερωτική εκδήλωσης για τους αγρότες της Πέλλας με μεγάλη συμμετοχή κόσμου. Η ενημέρωση Πέλλας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7 Απριλίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του δημοτικού σχολείου Λιπαρού. Μια περιοχή όπου καλλιεργούνται δυναμικές καλλιέργειες από οπωροκηπευτικά και το σύνολο των δενδρωδών καλλιεργειών όπως Κεράσια, Αχλάδια, Μήλα, Βερίκοκα και φυσικά Ροδάκινα και Νεκταρίνια.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κύριος Μηνάς Νικόλαος παρουσίασε το έργο και τις δραστηριότητες του Συνδέσμου που μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να συσπειρώσει τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς της Πέλλας και να αποτελεί τον φορέα εκπροσώπησης τους. Μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας και συμμετοχής των αγροτών του Λιπαρού σε Συνεταιριστικό Σχήμα και ανέλυσε τα πλεονεκτήματα από την συμμετοχή σε Οργανώσεις Παραγωγών και τα ευεργετήματα από τα συλλογικά προγράμματα των Οργανώσεων Παραγώγων.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Γεωπόνος Μελετητής κ Γραμματικού Ευάγγελος και ενημέρωσε σχετικά με το επιδοτούμενα προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα δράσεις και μέτρα του Π.Α.Α. 2014-2020 που μπορούν να εφαρμόσουν από φέτος για πρώτη φορά οι καλλιεργητές Ροδάκινων, Νεκταρινιών και Βερίκοκων του Νομού Πέλλας, γνωστό ως «Κομφούζιο» που αποβλέπει στη μεταξύ άλλων μείωση των ψεκασμών. Παρουσίασε του πρόγραμμα της «Απονιτροποιησης» και ανέλυσε τις απαιτήσεις- υποχρεώσεις και τα πλεονεκτήματα του. Με μεγάλο ενδιαφέρον αναλύθηκε το πρόγραμμα του αναμένεται να ανακοινωθεί γνωστό ως «ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ», που αφορά και τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών μηχανημάτων, παρελκόμενων, υποδομών και εγκαταστάσεων.

Επόμενος ομιλητής ο Οικονομολόγος – Λογιστής και Τεχνικός Σύμβουλος του Σ.Ε.Α.Σ. κ Στογιαννίδης Γιάννης για ανέπτυξε τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σχετικά με την αναγνώριση και λειτουργία των νέων Οργανώσεων Παραγωγών και τα πολύ σημαντικά θέματα της μείωσης του ποσοστού του φόρου των αγροτών κατά 50% σε σχέση με τους ΜΗ ενταγμένους σε Οργανώσεις Παραγωγών που εξετάζει η κυβέρνηση στους συνεταιρισμένους αγρότες, το σχέδιο για την εξόφληση των τιμολογίων, και των εκκαθαρίσεων των εμπόρων αγροτικών προϊόντων σε 60 ημέρες από την έκδοση τους .
Επίσης αναπτύχτηκαν θέματα φορολόγησης και ασφάλισης Αγροτών, το θέμα των Αλβανών εποχιακών εργατών γης σχετικά με το εργόσημο τις διαδικασίες μετάκλησης και ασφάλισης δίμηνης έως εξάμηνης διάρκειας και εξαρτημένης εργασίας ενός έτους και τη δυνατότητα έκδοσης άδειας παραμονής και εργασίας σε παράτυπα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών, τον Ε.Φ.Κ.Α., θέματα που αφορούν τη ΝΕΑ Κ.Α.Π., κλπ
Με το πέρας των τοποθετήσεων των ομιλητών τέθηκαν ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους και ακολούθησε γόνιμος διάλογος για την επίλυση όλων των αποριών. Μάλιστα λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος η εκδήλωση διήρκησε πάνω από 3 ώρες χωρίς σε καμία περίπτωση να κουράσει τόσο τους ομιλητές όσο και τους ακροατές.

Για τον Σ.Ε.Α.Σ. Ν ΠΕΛΛΑΣ
Γιάννης Στογιαννιδης.-