Η βουλευτής Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θεοδώρα Τζάκρη υπέγραψε Τροπολογία – Προσθήκη, την οποία υπογράφουν 62 συνολικά βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που αφορά σε τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4456/2017, με θέμα: «Εκκρεμούσες διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου στους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ)», η οποία θα κατατεθεί στο νομοσχέδιο «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων» που θα έρθει αυτή την εβδομάδα στη Βουλή.

Η Τροπολογία – Προσθήκη ουσιαστικά έρχεται να ρυθμίσει το καθεστώς με το οποίο πρόκειται να ολοκληρωθούν οι εκκρεμούσες προσλήψεις προσωπικού των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ), οι οποίες τελικά μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2017 προτείνεται να πραγματοποιούνται με το καθεστώς που ίσχυε προ της έναρξης ισχύος του Ν. 4456/2017.
Η Τροπολογία αυτή είναι απαραίτητη, διότι σε διαφορετική περίπτωση οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4456/2017, που αφορούν στη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού σε ΟΕΒ, θα εφαρμόζονταν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ως άνω νόμου, ήτοι την 1η Μαρτίου 2017, και έτσι θα δημιουργείτο πρόβλημα στις εκκρεμούσες προσλήψεις σε ΤΟΕΒ – ΓΟΕΒ.
Στόχος της εν λόγω Τροπολογίας – Προσθήκης είναι να ολοκληρωθούν ομαλά οι διαδικασίες των προσλήψεων που εκκρεμούν ως τώρα σύμφωνα με το παλαιό καθεστώς, ώστε να στελεχωθούν έγκαιρα οι υπηρεσίες αυτές (ΤΟΕΒ – ΓΟΕΒ) και να εξυπηρετηθούν αποτελεσματικά οι υδροδοτικές ανάγκες της φετινής καλλιεργητικής περιόδου.