Τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος της Κεντρικής Μακεδονίας, έθεσε σήμερα στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, στο πλαίσιο της συνάντησης της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας με τον Υπουργό.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η πορεία υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 και ο κ. Τζιτζικώστας ανέλυσε στον κ. Αποστόλου την πορεία υλοποίησης των εκχωρούμενων δράσεων του Προγράμματος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν κατανεμηθεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συνολικά 20,8 εκατομμύρια ευρώ. Η κατανομή ανά δράση είναι η εξής:
-Δασική οδοποιία: 6,4 εκ.ευρώ.
-Αγροτική οδοποιία: 6,7 εκ. ευρώ.
-Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας: 6 εκ. ευρώ.
-Ενίσχυση οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας ματαξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού και των τοπικών αγορών συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων προώθησης σε τοπικό επίπεδο: 1,7 εκ. ευρώ.
«Από όλα αυτά τα εκχωρούμενα μέτρα μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί καμιά πρόσκληση με ευθύνη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτό δήλωσα στον Υπουργό, ζητώντας την επίσπευση των διαδικασιών, προκειμένου να ‘τρέξουμε’ όλες τις δράσεις και να τις υλοποιήσουμε εγκαίρως, καθώς θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και στην ενίσχυση του αγροτικού κόσμου, που είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η οικονομία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν μπορεί οι υπηρεσίες μας και η Αντιπεριφέρεια Αγροτικής Οικονομίας να αποδεικνύουν το μέγιστο βαθμό ετοιμότητας, να ολοκληρώνουν τάχιστα τις διαδικασίες και να μην μπορούν να προχωρήσουν σε έργα και ενισχύσεις επειδή το Υπουργείο χρονοτριβεί διαρκώς και σε όλα τα θέματα. Πρέπει όλοι να καταλάβουν πως κάθε καθυστέρηση συνεπάγεται κόστος και ότι είναι αδιανόητο σε τέτοιες εποχές να είμαστε δέσμιοι της γραφειοκρατίας, όταν τα ευρωπαϊκά κονδύλια είναι η μοναδική πηγή χρήματος για την υλοποίηση δράσεων στήριξης της οικονομίας και ενίσχυσης της ανάπτυξης», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία για τις δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που κατέθεσε στον Υπουργό ο κ. Τζιτζικώστας:
-Για τη δασική οδοποιία δεν έχει υλοποιηθεί καμιά ενέργεια από το Υπουργείο για την έκδοση πρόσκλησης.
-Για την αγροτική οδοποιία λάβαμε σχέδιο πρόσκλησης τον προηγούμενο μήνα και σε λίγες μέρες ολοκληρώσαμε τις διαδικασίες. Περιμένουμε πλέον την έκδοση της πρόσκλησης, χωρίς άλλες καθυστερήσεις.
-Για τις υπόλοιπες δράσεις πραγματοποιήθηκε πριν από μια εβδομάδα συνάντηση εργασίας στην Αθήνα, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα για την ενεργοποίησή τους.
-Επίσης, για τις υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων και τα έργα Αναδασμών εκκρεμεί ακόμη η κατανομή των πόρων ανά Περιφέρεια.
-Στις εκχωρούμενες δράσεις περιλαμβάνονται και τα μέτρα που αφορούν στην υλοποίηση δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης, με πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων, τα γνωστά LEADER. Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκαν οχτώ τέτοια προγράμματα, τα οποία μέχρι σήμερα βρίσκονται σε διαδικασία αναμόρφωσης, χωρίς να έχει προσδιοριστεί από το Υπουργείο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης. Επίσης, απαιτείται η έκδοση τεσσάρων υπουργικών αποφάσεων, χωρίς πάλι συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
-Για την εκχώρηση της Τεχνικής Βοήθειας έχουμε στείλει τις απόψεις μας χωρίς να υπάρξει απάντηση. Σε προφορικό επίπεδο προτείνονται ανεφάρμοστες λύσεις και απαιτείται συνεννόηση με τις Περιφέρειες πριν την οριστικοποίηση του σχεδίου.
Προβλήματα που αφορούν στην Αγροτική Οικονομία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τα έθεσε στον Υπουργό ο κ. Τζιτζικώστας είναι επίσης:
-Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία: Έπειτα από δυο παρατάσεις έχουν κατατεθεί συνολικά περίπου 64.000 αιτήσεις στο πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας, που δε θα μπορέσουν να καλυφθούν από τον προϋπολογισμό. Οι παραγωγοί μπήκαν σε μια διαδικασία με σημαντικό κόστος και δεσμεύσεις, αλλά τελικά δεν μπορούν να ενταχθούν. Επίσης υπάρχει ζήτημα με την ένταξη μόνον όσων παραγωγών είναι σε περιοχές NATURA, διότι εφόσον ισχύσει κάτι τέτοιο μένουν εκτός προγράμματος σημαντικές περιοχές για την πρωτογενή παραγωγή στην Κεντρική Μακεδονία.
-Αδειοδότηση σταβλικών εγκαταστάσεων/Δαχείριση βοσκοτόπων: Υπάρχουν πολλά προβλήματα με τις δασικές υπηρεσίες στην αδειοδότηση στάβλων σε σχέση με τα βοσκοτόπια, ενώ συνολικά η διαχείριση των βοσκοτόπων είναι προβληματική.
-Ομάδες παραγωγών: Ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και μια απαίτηση της ΕΕ παραμένει και στον πρόσφατο νόμο με πολλά αδιευκρίνιστα σημεία και σημαντικές αναντιστοιχίες που πρέπει να διορθωθούν.
-ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ: Αιφνιδιαστικά, την 1η Μαρτίου 2017, λίγο πριν την έναρξη της αρδευτικής περιόδου, ανατέθηκαν στις Περιφέρειες αρμοδιότητες, χωρίς αντίστοιχη μεταβίβαση πόρων και προσωπικού.
-Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Βιοτοξινών: Υπάρχουν προβλήματα στη λειτουργία του εξαιτίας της έλλειψης επιστημονικού προσωπικού και έτσι παρατηρούνται καθυστερήσεις στην εξέταση δειγμάτων βιοτοξινών. Αποτέλεσμα είναι να δημιουργούνται προβλήματα στην ορθή παρακολούθηση της υγιεινής και ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων των μυδοκαλλιεργειών. Δεδομένης της υποστελέχωσης των κτηνιατρικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του μεγάλου αριθμού αρμοδιοτήτων τους, οφείλει το Υπουργείο να φροντίσει για την άμεση στελέχωση του Εργαστηρίου.
-Απόδοση ανταποδοτικών τελών γεωτεχνικών ελέγχων: Οι έλεγχοι των υπηρεσιών της Περιφέρειας προβλέπεται να χρηματοδοτούνται από ανταποδοτικές εισφορές (τέλη ελέγχων). Τα ποσά που εισπράττονται από αυτά τα τέλη πρέπει να αποδίδονται στις Περιφέρειες για να καλύπτονται οι δαπάνες των ελέγχων.
-Δασικοί χάρτες: Απειλούνται καλλιεργήσιμες εκτάσεις και οι αγρότες με την απώλεια μεγάλων ποσών επιδοτήσεων. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εγκαίρως κατέθεσε δέσμη προτάσεων επίλυσης των προβλημάτων.
-Εφαρμογή προγράμματος επιτήρησης, ελέγχου και εξάλειψης των μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών: Οι ελλείψεις προσωπικού μπορεί να οδηγήσουν σε διακοπή του προγράμματος σε Περιφερειακές Ενότητες.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Φάνης Παπάς επισήμανε ότι «ενώ το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ξεκίνησε φιλόδοξα, στην εφαρμογή του παρουσιάζονται πολλά προβλήματα. Το Υπουργείο έχει κρατήσει κρίσιμα στάδια, όπως οι προσκλήσεις, οι παρατάσεις, τα κριτήρια κ.ά. Επίσης, καθυστερεί η αξιολόγηση του προγράμματος για τους νέους αγρότες, αφού δεν έχει ανοίξει ακόμη η ηλεκτρονική εφαρμογή της φόρμας αξιολόγησης, ενώ υπάρχει και ανισοκατανομή των ποσών ανά Περιφέρεια. Στην Κεντρική Μακεδονία θα έχουμε πάνω από 1.200 επιλαχόντες, τους οποίους ουσιαστικά αποκλείουμε κι από μελλοντικά ενδεχομένως προγράμματα νέων αγροτών ή σχεδίων βελτίωσης. Αυτός ο παραλογισμός πρέπει να σταματήσει. Ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουμε υποβάλει κατ’ επανάληψη προτάσεις επίλυσης των προβλημάτων, αλλά δεν προχώρησαν ακόμη».