Ολοκληρώθηκε στις 10 και 11 Μαΐου 2017 στη Θεσσαλονίκη η διήμερη Διαπεριφερειακή Συνάντηση των εταίρων του έργου CESME / Interreg Europe για το τρίτο εξάμηνο του έτους, που διοργάνωσε η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν οι εταίροι του έργου και οι εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων φορέων από τις έξι συμμετέχουσες χώρες στο έργο CESME (Δανία, Βουλγαρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Φινλανδία και Ελλάδα).

Κατά την πρώτη ημέρα της Διαπεριφερειακής Συνάντησης πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις μελέτης σε περιπτώσεις εφαρμογής καλών πρακτικών της κυκλικής οικονομίας σε τρεις επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε ξεχωριστούς κλάδους.

Η πρώτη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «Καϊσίδης Α.Β.Τ.Ε», εργοστάσιο παραγωγής και ανακύκλωσης ασφαλτομίγματος που βρίσκεται στη Σίνδο Θεσσαλονίκης. Οι συμμετέχοντες περιηγήθηκαν στο εργοστάσιο και ενημερώθηκαν σχετικά με την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ασφαλτομίγματος με χρήση ανακτημένου υλικού από καθαίρεση ή απόξεση οδοστρωμάτων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η διευθύντρια παραγωγής της μονάδας , η συγκεκριμένη μονάδα είναι μία από τις ελάχιστες παρόμοιες στη βόρεια Ελλάδα και από τις πιο σύγχρονες στη νότια Ευρώπη.
Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν την επιχείρηση “BIOGAS” που βρίσκεται στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Η “BIOGAS” είναι μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (ισχύος 1 MW) από την καύση βιοαερίου, το οποίο παράγεται από την αναερόβια χώνευση οργανικών πρώτων υλών. Το μεγαλύτερο μέρος της πρώτης ύλης της προέρχεται από οργανικά απόβλητα ζώων (από σταβλικές μονάδες), αλλά επίσης περιλαμβάνει απόβλητα καλλιεργειών, τυροκομικών και ελαιοπαραγωγικών μονάδων.
Η επόμενη και τελευταία επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στην ξενοδοχειακή επιχείρηση “Sani Resort” στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής όπου παρουσιάστηκε το πρόγραμμα “Sani Green”. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα βιωσιμότητας στο πλαίσιο του οποίου η εταιρεία εργάζεται συνεχώς για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεών σε τομείς όπως η ενεργειακή απόδοση, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η προστασία των υδάτων, η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και οι «πράσινες» προμήθειες. Ο υπεύθυνος του προγράμματος παρουσίασε αναλυτικά την πρόσφατη έκθεση βιωσιμότητας, που είναι μία από τις ελάχιστες αντίστοιχες που έχουν υλοποιηθεί στον τουριστικό κλάδο στην Ελλάδα.
Τη δεύτερη ημέρα της Διαπεριφερειακής Συνάντησης πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των μελών της συντονιστικής επιτροπής του έργου. Επίσης, παρουσιάστηκε το εργαλείο εκτίμησης του περιβαλλοντικού προφίλ των επιχειρήσεων και του μοντέλου απόδοσης των «πράσινων» επενδύσεων, υπό μορφή σεμιναρίου από εξειδικευμένους συμβούλους. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες κατέγραψαν, σε τυποποιημένα έντυπα, τα βασικά στοιχεία των επιχειρήσεων που διαθέτουν αναξιοποίητη δυναμική στην κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Με αυτόν τον τρόπο, δόθηκε η δυνατότητα να καταγραφούν και να συγκεντρωθούν χρήσιμες πληροφορίες όπως οι στόχοι, τα εμπόδια και οι φορείς που εμπλέκονται στις καλές πρακτικές κυκλικής οικονομίας.
Όπως εκτιμούν οι διοργανωτές της δράσης, η διημερίδα ολοκληρώθηκε έχοντας συνεισφέρει σημαντικά στην αναγνώριση και ανάδειξη καλών πρακτικών κυκλικής οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και παράλληλα στην ανάπτυξη χρήσιμων εργαλείων διαχείρισης της βιώσιμης ανάπτυξης και στην εκπαίδευση των εμπλεκόμενων φορέων.