Είναι βέβαιο ότι η δολοφονική, άνανδρη, τρομοκρατική επιχείρηση εναντίον του Λουκά Παπαδήμου, με τα μεστά μηνύματα και τους πυκνούς συμβολισμούς, σηματοδοτεί μια αμφίβολη περίοδο αστυνόμευσης και επιτήρησης της ελληνικής κοινωνίας, με ευθεία και προφανή αναγωγή στην καθημερινή ασφάλεια των πολιτών της χώρας!

Από την άλλη γίνεται σαφές ότι:
Όσο αμφισβητείται η κατακερματισμένη κοινωνική ιδιότητα του πολίτη και, μεγάλα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας βρίσκονται σε ασταθή κοινωνικοοικονομική ισορροπία…
Όσο διευρύνονται οι ρωγμές και οι ζώνες της φτώχειας της ελληνικής κοινωνίας με συνέπεια το άνοιγμα της ψαλίδας και την εδραίωση της κοινωνίας των 2/3…
Όσο το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών για επιβίωση με οικονομική, κοινωνική και πολιτική αξιοπρέπεια, καθίσταται ζητούμενο …
Άλλο τόσο θα βρίσκουν χώρο έκφρασης και περιθώριο δράσης, σκοτεινά και νοσηρά μέλη της κοινωνίας με αντίστοιχη έκνομη συμπεριφορά, αντιδημοκρατική δράση, ιδεολογικό προσανατολισμό και στάση ζωής που στην τελική, ισοδυναμεί με ύβρη κατά του ανθρώπινου πολιτισμού, της ανθρώπινης αξίας και της ζωής!!!!
Συνεπώς, χρέος και ευθύνη της δημοκρατικής πολιτείας μεταξύ των άλλων είναι, η οριστική εξάλειψη των συνθηκών αυτών και η εκρίζωση των γενεσιουργών αιτίων (οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες) του ως άνω προβλήματος. Γιατί, τα τρομοκρατικά ένστικτα ήτοι το άλογο μίσος και η κυνική απαξία για την ζωή του άλλου, ζυμώνονται στην φτώχεια, την καταπίεση και στην επικίνδυνη άγνοια των πολλών. Αυτό επιτάσσει το συμφέρον της κοινωνίας και η καθημερινή πρόοδος της Δημοκρατίας!

Πολιτικός Επιστήμων – Τεχ.Γεωπόνος – Παιδαγωγός