Συνέντευξη Τύπου διοργανώνει η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή της Εβδομάδας Τεχνολογιών, Πληροφορικής, Επικοινωνιών, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης «ThessWeek», του 4ου Technology Forum και του Θεσμού Επιβράβευσης «Συνεργάζομαι».

Η συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 από τις 15.00’ ως τις 15.45’, στο κτίριο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη).
Τους τρεις θεσμούς, «ThessWeek», «4o Technology Forum» και «Συνεργάζομαι» συνδιοργανώνουν φέτος 15 φορείς: ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (ΑΖΚ), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (ΔΠ), το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ), η EnterpriseGreece (EG), ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), ο Δήμος Θεσσαλονίκης (ΔΘ),ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και το Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) (Υ.ΜΑ.Θ)