Συνάντηση εργασίας είχαν η βουλευτής Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θεοδώρα Τζάκρη και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Φλαμουριάς κ. Δ. Τότλης και Ριζαρίου κ. Κ. Δημητριάδης με τον Διευθυντή της Αναπτυξιακής Πέλλας κ. Ιορδ. Κιοσέογλου, παρουσία και του Αντιδημάρχου Έδεσσας κ. Μ. Σαμλίδη, στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πέλλας στην Έδεσσα. Αντικείμενο της συνάντησης η ένταξη και η υλοποίηση έργων στις δύο τοπικές κοινότητες στο πλαίσιο του νέου τοπικού προγράμματος CLLD/Leader του ΠΑΑ 2014-2020 που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Πέλλας.

Πιο συγκεκριμένα, η Κοινότητα Φλαμουριάς διεκδικεί την κατασκευή αρδευτικού δικτύου, το οποίο αποτελεί επέκταση του ήδη υφιστάμενου, προϋπολογισμού 230.000 ευρώ περίπου, έργο το οποίο είναι ώριμο μελετητικά και βρίσκεται στην φάση της ολοκλήρωσης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η κατασκευή του θα ικανοποιήσει τις ανάγκες για άρδευση σε ένα σημαντικό τμήμα του αγροκτήματος της Φλαμουριάς. Στην σύσκεψη εξετάστηκαν όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της έκδοσης της Α.Ε.Π.Ο. από την Αποκεντρωμένη διοίκηση ώστε να μπορεί να υποβληθεί το έργο από τον Δήμο Έδεσσας όταν ανοίξει η πρόσκληση του σχετικού υπομέτρου 19.2.5.2 (βελτίωση διαχείρισης υδατικών πόρων και αποθήκευσης ύδατος) του μέτρου για την στήριξη της τοπικής ανάπτυξης, κάτι το οποίο προγραμματίζεται να συμβεί τον Μάρτιο του 2018.
Η Κοινότητα Ριζαρίου διεκδικεί την κατασκευή νέων δεξαμενών ύδρευσης, έργο ζωτικής σημασίας για την εξυπηρέτηση των υδρευτικών αναγκών της Κοινότητας, δεδομένου ότι η υφιστάμενη αντιμετωπίζει προβλήματα, έργο το οποίο με την υποστήριξη του Αντιδημάρχου κ. Σαμλίδη πρέπει πρώτα να μελετηθεί άμεσα και στην συνέχεια να υποβληθεί η πρόταση από τον Δήμο Έδεσσας όταν ανοίξει η πρόσκληση για το σχετικό υπομέτρο 19.2.4.1 (στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας, π.χ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού) του μέτρου για την στήριξη της τοπικής ανάπτυξης, η οποία πρόσκληση αναμένεται να ανοίξει τον προσεχή Σεπτέμβρη.
Στην σύσκεψη αποφασίστηκε να υπάρξει συντονισμός όλων των αρμοδίων υπηρεσιών ώστε να μην χαθούν οι προθεσμίες και τα δύο έργα να μπορέσουν να ενταχθούν στο σχετικό χρηματοδοτικό εργαλείο και να υλοποιηθούν καλύπτοντας έτσι σημαντικές ανάγκες των κατοίκων των δύο αυτών Τοπικών Κοινοτήτων.