Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αλλάξει τα τηλέφωνα επικοινωνίας του Τμήματος Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Έδεσσας.

Τα νέα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι τα εξής:

Τηλέφωνο: 2381350255

Φαξ: 2381350250

ΑΛΗΠΑΣΑΛΗ ΔΙΑΛΕΧΤΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

ΤΗΛ. 2381350352