Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο διοργανώνει το Διεθνές Συνέδριο “ATHENS 2017 5th International Conference on Sustainable Solid Waste Management” (http://www.athens2017.uest.gr). Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην Αίγλη Ζαππείου στην Αθήνα από 21 – 24 Ιουνίου 2017 με την παρουσία πλήθους διακεκριμένων ομιλητών από 100 περίπου χώρες.

Το Συνέδριο αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων τεσσάρων συνεδρίων ATHENS2012 (http://uest.ntua.gr/athens2012), ATHENS2014 (http://www.athens2014.biowaste.gr), TINOS2015 (http://www.tinos2015.uest.gr) & CYPRUS2016 (www.cyprus2016.uest.gr). Σκοπός του συνεδρίου είναι να εστιάσει στα θέματα βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων με έμφαση στην ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών πρακτικών και σύγχρονων τεχνολογιών. Επιπλέον, το συνέδριο δίνει τη δυνατότητα συνάντησης εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, μελών του ακαδημαϊκού και ερευνητικού χώρου σε διεθνές επίπεδο που ασχολούνται με το αντικείμενο, ώστε να προταθούν και να αναδειχθούν δυνατότητες και ευκαιρίες για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και εξοικονόμησης πόρων.

Στο συνέδριο προβλέπεται η οργάνωση ειδικής θεματικής στα ελληνικά που θα εστιάσει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων για την ορθή διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο δήμων την Τετάρτη 21 Ιουνίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν στο σύνδεσμο: http://athens2017.uest.gr/cardlink/checkout.php, ενώ επισυνάπτεται η ατζέντα του συνεδρίου, η οποία περιλαμβάνει 350 προφορικές παρουσιάσεις σε 26 διαφορετικές συνεδρίες, 135 posters, καθώς και έκθεση με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση αποβλήτων. Το Σάββατο 24 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη σε μονάδες διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Επιστημονική Γραμματεία του συνεδρίου, Δρ. Κωνσταντίνο Μουστάκα (τηλ.: 2107723108, email: [email protected]).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Dr Konstantinos Moustakas

Chemist

National Technical University of Athens

School of Chemical Engineering

Unit of Environmental Science & Technology

9 Heroon Polytechniou Street

Zographou Campus

15780, Athens, Greece

Telephone: +30 2107723108