Του Διοικητού των Νοσοκομείων Πέλλας

Τις τελευταίες ημέρες μία αδικαιολόγητη φημολογία διαπερνά τις σελίδες του ηλεκτρονικού- κυρίως- τύπου του Νομού χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Στα πλαίσια αυτά η διοίκηση των Νοσοκομείων της Πέλλας αισθάνεται την ανάγκη να πληροφορήσει τους πολίτες της Πέλλας για τις ενέργειες της το τελευταίο τετράμηνο, τα υπάρχοντα προβλήματα άλλα και τους στόχους της διοίκησης για το επόμενο διάστημα.

Τα προβλήματα των Νοσοκομείων ήταν μεγάλα με κυρίαρχο το πρόβλημα της υποστελέχωσής τους. Πολλές φορές μόνο χάρις στις μεγάλες προσπάθειες των εργαζομένων στην υγεία μπόρεσαν και στάθηκαν με αξιοπρέπεια απέναντι στις αυξανόμενες απαιτήσεις σε υπηρεσίες υγείας λόγω της κρίσης και της παντελούς έλλειψης των δομών της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
Σήμερα τα Νοσοκομεία βαδίζουν σταδιακά στην επαναστελέχωσή τους κυρίως με μόνιμο και δευτερευόντως με επικουρικό προσωπικό, Είκοσι νέοι επιστήμονες κρίθηκαν ή βρίσκονται σε διαδικασία κρίσης προκειμένου να στελεχώσουν τις θέσεις των Νοσοκομείων.
Επόμενο βήμα θα είναι η στελέχωση των τμημάτων επειγόντων περιστατικών των Νοσοκομείων μας με αυτοτελή τμήματα, ένα μέτρο που αφ ενός μεν θα δώσει ανάσα στην άμεση αλλά και ποιοτικότερη αντιμετώπιση των ασθενών στα τμήματα επειγόντων, αφ ετέρου δε θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του επιστημονικού έργου των κλινικών των Νοσοκομείων με την απελευθέρωσή τους από την αντιμετώπιση των εξωτερικών περιστατικών.
Ένα σημαντικό βήμα ποιοτικής αναβάθμισης των Νοσοκομείων αποτελεί αναμφισβήτητα και η παρουσία αξονικών τομογράφων στα δύο Νοσοκομεία. Επιλογή του Υπουργείου Υγείας απετέλεσε ο εφοδιασμός του Νοσοκομείου Γιαννιτσών μέσα από πρόγραμμα Interreg το οποίο βρίσκεται σε προχωρημένη φάση και σύντομα θα υπάρξει εκταμίευση του ποσού που θα δώσει την δυνατότητα στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών να προμηθευθεί Αξονικό Τομογράφο. Μέσα από το ίδιο πρόγραμμα και τα δύο Νοσοκομεία θα προμηθευτού συστήματα συνεχούς παραγωγής Οξυγόνου αξίας περίπου 100000 Ε το καθένα. Αντίστοιχα επιλογή του Υπουργείου είναι ο εφοδιασμός με Αξονικό Τομογράφο του Νοσοκομείου Έδεσσας από τον κρατικό προϋπολογισμό στα πλαίσια δε αυτά ελήφθη η Υπουργική απόφαση μεταφοράς των σχετικών κονδυλίων Αυτές οι ρυθμίσεις ήταν γνωστές από συνεντεύξεις του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής περιφέρειας από τον χειμώνα, Δεν κατανοώ την ύπαρξη θορύβου τώρα που οδεύουν στη τελική ευθεία επίλυσης τους.
Τα επόμενα βήματα θα περιλαμβάνουν την σταδιακή περαιτέρω ενίσχυση των Νοσοκομείων με προσωπικό που θα δώσει λύσεις σε προβλήματα καθημερινότητας ή ποιοτική αναβάθμιση σε σημεία που παρουσιάζουν υστερήσεις , ενώ θα δοθεί ξεχωριστή σημασία στην αναβάθμιση βήμα βήμα των ελλειπόντων σύγχρονων διαγνωστικών μέσων άλλα και των υποδομών των Νοσοκομείων.
Υπάρχουν ακόμη σημαντικά προβλήματα στην λειτουργία των Νοσοκομείων του Νομού τα οποία μόνο με συνεχή προσπάθεια θα οδηγηθούν σταδιακά στην επίλυσή τους με την κοινή προσπάθεια όλων., Του Υπουργείου υγείας, των εργαζομένων στην υγεία , των φορέων της πολιτείας και τελικά της Διοίκησης που αποτελεί τον τελικό υπεύθυνο για την επίλυσή τους στα πλαίσια των εκάστοτε δυνατοτήτων.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΠΕΛΛΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΜΙΑΣ