Ολοκληρώθηκε η συντήρηση του κτιρίου και των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (πρώην Δημαρχείου) Εξαπλατάνου.
Συγκεκριμένα, έγιναν εργασίες ελαιοχρωματισμού τόσο στους εσωτερικούς, όσο και στους εξωτερικούς χώρους. Επίσης, το κτίριο μονώθηκε, αφού αντικαταστάθηκαν τα σπασμένα κεραμίδια της στέγης και οι σάπιες υδρορροές, ώστε να αποφευχθεί η υγρασία.


Πρόκειται για μια παρέμβαση, που εντάσσεται στα πλαίσια του γενικού νοικοκυρέματος κτιρίων που υλοποιεί η σημερινή Δημοτική Αρχή, σεβόμενη την δημοτική περιουσία. Είναι ενδεικτικό, ότι το συγκεκριμένο κτίριο, το οποίο στεγάζει δημοτικές υπηρεσίες, είχε πολλά χρόνια να συντηρηθεί και παρουσίαζε σημαντικές δυσλειτουργίες.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη των εργασιών ανέρχεται σε 7.000 ευρώ (με το ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ 2017.