Στην κατάργηση των κοινωνικών φαρμακείων επιμένει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, με πρόσχημα το γεγονός ότι στην ισχύουσα νομοθεσία δεν υφίσταται θεσμικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία τους.

Με έγγραφό του στις 19 Οκτωβρίου προς όλους τους φαρμακευτικούς συλλόγους της χώρας, υποστηρίζει ότι από τη στιγμή που το 2016 θεσπίστηκε το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας για την παροχή νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, «ευλόγως τίθεται το ερώτημα ως προς τη σκοπιμότητα τόσο της συνέχισης λειτουργίας των ήδη λειτουργούντων κοινωνικών φαρμακείων, πόσο μάλλον της ίδρυσης νέων κοινωνικών φαρμακείων από Δήμους ή άλλους φορείς».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ΠΦΣ ζητά την κατάργηση των κοινωνικών φαρμακείων.
Τον Μάιο απέστειλε επιστολή προς τον υπουργό Υγείας και την πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, διατυπώνοντας ενστάσεις και ανησυχίες ως προς το καθεστώς λειτουργίας των δημοτικών κοινωνικών φαρμακείων, που «εξαγγέλλονται με ευκολία από τοπικούς παράγοντες». Στην ίδια επιστολή έθετε θέμα δημόσιας υγείας και προστασίας της υγείας των πολιτών από την «ανέλεγκτη χορήγηση, προμήθεια και αποθήκευση φαρμάκων